info@panadisplay.com
Matematički model LED displeja

Matematički model LED displeja

Nov 16, 2017

LED displeji su uglavnom pokretani modulacijom širine impulsa, a sive nivoe predstavljaju različite širine impulsa. Zbog toga je stanje LED emisije uvek iste, a nivo sive boje predstavlja dužina luminescencije.

Formula (1) je formula za izračunavanje koordinata boja LED, X, Y, Z je tri stimulativna vrijednost, t je svetlosno vrijeme, LED kroz modulaciju širine pulsne širine sive boje, svjetlo vrijeme t određuje veličinu sive veličine, od formula (1), bez obzira na promjenu sivog nivoa, njene koordinate boja ostaju nepromenjene.

  

1.png

Postoji linearna veza između sivog nivoa i XYZ tri stimulativne vrednosti i vremena t. Kada je ukupna siva serija LED displeja N, XYZ tri stimulativna vrijednost koja odgovara svakom koraku stepena sive boje "1" je sljedeća:

2.png

Siva vrednost LED, N i M je tri, XYZ, K, odnosno:

3.png