info@panadisplay.com
Najnoviji razvoj besplatnog stereoskopskog displeja

Najnoviji razvoj besplatnog stereoskopskog displeja

Dec 06, 2017

Besplatna tehnologija stereoskopskog prikaza može pratiti 3D sliku bez nošenja naočara ili kacige, tako da ima veliku prednost u poređenju sa pomoćnom tehnologijom stereoskopskog prikaza. Pored toga, zahtevi besplatne tehnologije stereoskopskog prikaza uređaja daleko su niži od prave 3D stereoskopske tehnologije prikaza. Zbog toga su istraživači i proizvođači posvetili veliku pažnju.

Međutim, besplatna tehnologija stereoskopskog prikaza takođe ima problema sa kompatibilnošću 2D i 3D ekrana, rezolucijom i prikazom, prirodnim 3D ekranom i kontrolom dodira 3D slike. Zbog toga istraživači i proizvođači konstantno traže tehnička rješenja za poboljšanje efekta prikaza besplatne stereoskopske tehnologije prikaza u ova četiri aspekta.


2D i 3D kompatibilnost ekrana

Kako je sadašnji 3D sadržaj prikaza (kao što su filmovi) ograničen, potrošači žele da 3D TV bude u mogućnosti da integriše 2D displej. Za postojeću autostereoskopsku tehnologiju prikaza, iako se 2D displej može postići prikazom čudnih i parnih piksela broja ploče ekrana, ali svako oko može videti samo dio piksela ekrana, tako da je rezolucija 2D slike u velikoj mjeri smanjen. Pored toga, 2D ekran će imati efekat ograde, tako da se kvalitet 2D slike smanji.

Da bi se riješio problem kompatibilnosti između 2D i 3D, istraživači su izneli različite metode, u kojima se široko korištena paralakalna baffle i mikrokolumenska sočiva zamjenjuju sa izmenljivim tečnim kristalnim slojevima. Prekidljivi tečni kristalni sloj sastoji se od tečnog kristalnog sloja i prozirne ploče elektrode na obe strane tečnog kristalnog sloja. Patos elektrode na prozirnoj elektrodi može se dizajnirati prema rasporedu tečnog kristala. Radni princip preklopnog tečnog kristalnog sloja prikazan je na slici 4. Kada na prozirnu elektrodu nema napona,

Kao što je prikazano na slici 4 (a), sloj tečnog kristala može normalno da prenosi svetlost kroz LCD ekran, tako da ekran funkcioniše u 2D režimu. Kada se napon na ploči prozirne elektrode,

Kao što je prikazano na slici 4 (b), faktor u tečnom kristalnom sloju može se postaviti u obliku sočiva, a formiranje mikro-cilindričnog nišana sočiva, koji može biti levo / desno vodilo piksela slike oka lijevo je oko / desno oko, uređaj za prikaz u 3D režimu; kada napon koji se nanosi na ploču prozirne elektrode, molekuli tečnog kristala takođe mogu biti raspoređeni slojem tečnog kristala.

Kao što je prikazano na slici 4 (c), paralaksna barijera može učiniti da levo oko / desno oko primi samo svetlo emitovano od levog oka / desnog oka piksela, a zatim postiže funkciju 3D displeja. U cilju daljeg poboljšanja kontrolne sposobnosti molekula tekućih kristala pikselnih ivica, izbjegavajte preslušavanje slika lijevog i desnog oka i pogoršanje kvaliteta 3D slike, Huang i sar. Uveden je nekoliko elektroda za svaki piksel kolone, čime se povećava kontrolna sposobnost i kvalitet slike molekula tečnog kristala.

4.png

Radi održavanja raspoređivanja molekula tečnog kristala u 3D režimu, napon tečnosti kristalnog sloja mora se kontinuirano primenjivati, a zatim se povećava potrošnja energije u 3D režimu. ZHANG i sar. Predloženi tečni kristalni svjetlosni ventil ugrađen u faktor gela. Princip rada tečnog kristalnog svetlosnog ventila prikazan je na slici 5.

Sloj tečnog kristala zagreva se na temperaturi iznad tvrdih kristalno čistih temperatura; zatim nanošenje napona na tečnost kristalnog sloja i molekule tečnog kristala raspoređene u željenom obliku; a zatim hlađenje tečnog kristalnog sloja, temperatura pada, gel faktor može, prema rasporedu molekula tečnog kristala, formirati samosagrađenu strukturu; napokon, pod naponom, sam sastavna struktura može održavati tečne kristalne molekule, napon se ne primjenjuje na slučaj aranžmana. Stoga se potrošnja energije ekrana u 3D režimu može smanjiti.

5.png