info@panadisplay.com
Uvođenje vozačkog kola

Uvođenje vozačkog kola

May 08, 2017

U elektronici je vozač električno kolo ili druga elektronska komponenta koja se koristi za kontrolu drugog kola ili komponente, kao što su tranzistor visoke snage , LCD ekran sa tečnim kristalima i mnogi drugi.

Obično se koriste za regulisanje struje koja protiče kroz sklop ili za kontrolu drugih faktora kao što su druge komponente, neki uređaji u krugu. Termin se često koristi, na primjer, za specijalizovano integrirano kolo koje kontroliše prekidače visoke snage u pretvaračima pretvarača. Pojačalo se takođe može smatrati drajverom za zvučnike ili konstantnim naponskim kolom koji održava priključenu komponentu koja radi u širokom opsegu ulaznih napona.

Obično vozačke faze kola zahtevaju različite karakteristike za druge faze sklopa. Na primer, u tranzistorskom pojačavaču, obično krug vozača zahteva trenutnu dobit, često mogućnost brzog pražnjenja sledećih tranzistorskih baza i niske izlazne impedancije kako bi se izbjeglo ili smanjilo izobličenje.