info@panadisplay.com
Softverski zahtjevi

Softverski zahtjevi

Apr 26, 2019

3.1.2 Zahtjevi softvera

Demo aplikacije su razvijene na MSVC 2010 Express izdanju. Projekat takođe može biti

otvorena je na kasnijim verzijama MSVC-a koje će migrirati iz starije verzije. Primetite to u nekim

slučajevi MSVC neće mijenjati skup alata za platformu tijekom migracije projekta.

Prije pokretanja koda provjerite je li spojen USB-SPI kabel / sučelje (npr. C232HM)

učitavaju se USB port računara i FTDI Windows upravljački programi. Adapter treba

se pojavljuju u odeljku Universal Serial Bus Controllers (Upravljači univerzalnom serijskom sabirnicom) upravljača uređaja.

Ako instalacija upravljačkog programa nije izvršena, pogledajte uputstvo za upotrebu za USB-> SPI

sučelje za upute o instaliranju sučelja.


3.1.3 Struktura mape

Obezbeđena zip datoteka podržava različite platforme. Glavne datoteke vezane za MSVC platformu su:

 Folder Project -> Msvc_win32 sadrži datoteke projekta i rješenja (npr. Project ->

Msvc_win32 -> FT_App_Gradient -> Ft_App_Gradient.sln)

 Folder Src sadrži izvorne datoteke c za glavnu aplikaciju i funkcije podrške

 Folder Hdr sadrži datoteke zaglavlja i podmapu Msvc_win32 sadrži dodatne zaglavlja za

MSVC platformu

 Fascikla Test sadrži dokumente podrške za projekat gdje je to potrebno (na primjer,

bitmap slike)

Svi detalji su dati u readme datoteci koja je uključena u projektni zip paket.

3.1.4 Učitavanje projekta

Projekat koda se onda može otvoriti unutar Visual Studio softvera. Rješenje može biti

otvara se dvostrukim klikom na .sln datoteku (npr. Project -> Msvc_win32 -> FT_App_Gradient ->

Ft_App_Gradient.sln) ili File -> Open Project / Solution unutar samog Visual Studio softvera.

3.1.5 Konfiguriranje projekta

Prije pokretanja demo-a, provjerite je li projekt konfiguriran za ispravnu FT8xx ploču i

Veličina ekrana u datoteci FT_Platform.h koja se može otvoriti iz prozora Solution Explorer

u Visual Studio. Za detalje pogledajte poglavlje 4. \ t

3.1.6 Pokretanje projekta

Da biste pokrenuli projekat, izvedite čistu ili ponovnu izgradnju sve preko BUILD izbornika. Zatim izaberite Debug

modu iz padajućeg menija i započnite otklanjanje grešaka.

image

Prozor za naredbe će se pojaviti nekoliko sekundi nakon što kliknete gumb Lokalni Windows Debugger

i ekran početne kalibracije će biti prikazan na LCD ekranu modula.

image

3.1.7 Zaustavljanje demonstracije

Da biste zaustavili otklanjanje grešaka, stavka izbornika Visual Studio DEBUG -> Stop Debugging može se koristiti ili

prozor za naredbe se može zatvoriti preko križnog gumba u gornjem desnom dijelu prozora za naredbe.

Točke prekida i koračanje se mogu koristiti prilikom izvođenja koda kako bi se omogućilo da operacija bude više

lako razumljivo. Imajte na umu da kod gradi bafere komandi za FT8xx i tako dalje

rezultat neće biti vidljiv dok se ne izvrše funkcije Swap i Flush_Co_Buffer.