info@panadisplay.com
Register Description

Register Description

Apr 26, 2019

3 Opis registra

U ovom poglavlju, svi registri u FT800 su podeljeni u 5 grupa: Grafika

Registar motora, registri motora motora, registri motora na dodir i suprocesor

Registri motora i razni registri. Ovo poglavlje daje detaljne detalje

definicija za svaki registar. Da biste pregledali rezime registra FT800, molimo vas da proverite

umesto toga.

Osim toga, imajte na umu da su svi rezervirani bitovi samo za čitanje i da će biti nula. Sve

heksadecimalne vrijednosti su prefiksom 0x. Čitateljima se snažno preporučuje da uporede druga poglavlja ovog dokumenta radi boljeg razumijevanja.3.1 Grafički registar motora

Definicija definicije 1 REG_PCLK Definicija

image

Definicija definicije 2 REG_PCLK_POL Definicija

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Definicija registra 20 REG_DLSWAP Definicija

image

image

image

image