info@panadisplay.com
Parametar OPCIJA

Parametar OPCIJA

Apr 26, 2019

5.9 Definicija parametra OPCIJA

Sljedeća tablica definira parametar OPCIJA spomenut u ovom poglavlju.


Tabela 12 Definicija parametra OPCIJA

image

image

image

image

image