info@panadisplay.com
Panasys's Lantern Festival Blessings

Panasys's Lantern Festival Blessings

Mar 02, 2018

Danas je poslednji dan Prolećnog festivala Kineski, nakon tog dana ljudi su nastavili da rade, i danas ćemo jesti Glutinaste pirinečice, što znači, u ovoj novoj godini sve je zadovoljavajuće, svi kupci panasiziraju želje za nova godina rada, dobro zdravlje!


aaa.jpg