info@panadisplay.com
Migracija Prva generacija FT80x ugrađenih Video Engine (EVE) uređaja proširenih mogućnosti

Migracija Prva generacija FT80x ugrađenih Video Engine (EVE) uređaja proširenih mogućnosti

Apr 26, 2019

1. Uvod

Oslanjajući se na uspjeh prve generacije FT80x Embedded Video Engine (EVE) uređaja sa

integrisane funkcije dodira i zvuka, serija je sada proširena na još četiri

uređaji koji nude mnoštvo poboljšanja i proširenih mogućnosti, seriju FT81x. The

FT810, FT811, FT812 i FT813 pružaju povećanu rezoluciju piksela za oštrije slike, portret

mogućnosti orijentacije, povećana brzina za brži prijenos podataka i učitavanje slike / videa, i

veći kapacitet memorije.

2 FT81x vs FT80x - Usporedba značajki

Ovaj odeljak navodi neke od poboljšanih funkcija dostupnih u FT81x u poređenju sa FT80x

serija.

 Maksimalna rezolucija ekrana 800x600 piksela (povećana sa 512 x 512 na FT80x)

 Mogućnosti za signalizaciju boja od 18-bitnih (262K boja) ili 24-bitnih RGB (1.6 miliona)

 Memorija objekta 1Mbyte (povećana sa 256kByte na FT80x)

 MCU transfer sa SPI ili Dual SPI ili QSPI opcijom

 Dostupno u QFN-48 / QFN-56 paketu (RoHS kompatibilan)

• Dodani su izuzetno veliki ROM fontovi

 Podrška za promjenu orijentacije dodana s REG ROTATE i CMD SETROTATE (omogućava portretni rad)

 Poboljšanje frekvencije glavnog takta - REG PCLK sada može biti 1

 Glatka reprodukcija - kretanje JPG kodirane AVI video reprodukcije

 Višestruke palete boja 16/32 bita podržane transparentnošću

 L2 format podržan za efikasne bitmape u DXT1 stilu

 CMD MEDIAFIFO određuje područje glavne memorije za korištenje kao FIFO za JPG, AVI i PNG učitavanje

 Podržano više numeričkih formata, uključujući binarne, oktalne, decimalne i heksadecimalne (samo FT80x je decimalno)

 Pojednostavljeno učitavanje fonta sa CMD SETFONT2

 500-1000 puta brže JPG učitavanje

 Crtež piksela se povećao sa 4 na 16 piksela po satu

 Brže operacije memorije firmvera (npr. Kopiranje, popunjavanje, CRC) zbog podešenih unutarnjih petlji

 CMD SNAPSHOT stotine puta brži od FT80x

 Pomoćne registre za cmd fifo za lakše upravljanje baferom naredbi.