info@panadisplay.com
LGD se vraća na posao

LGD se vraća na posao

Jul 04, 2017

Pogađajući događaj, LGD se postepeno vratila na posao, linija zaustavljanja je manje od jedne sedmice, gubitak stvarnog kapaciteta je manji od 30 hiljada podloga, ima mali utjecaj na globalni panel ponude i potražnje, čineći TV panel Cijene će u julu malo porasti, a profit AUO-a i Innolux-a će biti blago pogođen, i dalje ostaje u relativno visokoj ocjeni.

Xie Qinyi, generalni menadžer IHS displeja, mislim da će se kupovna tabla kopnenog i korejskog brenda postepeno ugrijati, postoji mogućnost da se krajem jula zaustavi opadanje cene panela. Međutim, cena panela bila je u visokom kvalitetu, procjene cene panela biće u stanu u avgustu, septembru i oktobru, a fabrika panela imaće profit za treći kvartal.
WitsView je ranije procenio da će u P8-1 izgubiti dvije sedmice i četiri nedelje proizvodnih kapaciteta, odnos trećeg kvartala za prekomerno snabdevanje će se smanjiti sa prvobitnih 4% na 3,4% od gubitka dvije sedmice, a 2,8% gubitka Od četiri nedelje.