info@panadisplay.com
Ključne specifikacije LCD displeja

Ključne specifikacije LCD displeja

May 10, 2017

Važni faktori za razmatranje LCD monitora:

1. Rezolucija: Horizontalna i vertikalna veličina mjerena brojem piksela (npr. 1024x768).

2. Dot pitch: Razdaljina između centara dva susedna piksela. Manje tačke pute ukazuju na oštrije slike.

3. Vidljiva veličina: Dijagonalna veličina LCD ekrana

4. Vrijeme odziva: Minimalno vreme LCD ekrana traje za promenu boje piksela ili osvetljenosti.

5. Stopa osvežavanja: brzina pri kojoj se podaci učitavaju na monitoru merenom brojem puta u sekundi. Više je manja osvježavajuća osvjetljenost.

6. Matrični tip: aktivni TFT ili pasivni.

7. Ugao gledanja: Ugao od koje korisnik može jasno prikazati sliku na ekranu.

8. Podrška u boji: vrste i broj boja koje podržava LCD ekran (poznat kao gamma boja).

9. Osvetljenost: Količina emitovane svetlosti sa ekrana (poznata kao svetlost).

10. Odnos kontrasta: odnos intenziteta najsjajnije svetlije do najtamnijeg mraka.

11. Razmera odnosa: odnos širine do visine (na primer, 4: 3, 5: 4, 16: 9 ili 16:10).

12. Gama korekcija: Naziv je nelinearne operacije koja se koristi za kodiranje i dekodiranje vrednosti osvetljenosti ili tristimulusa u video ili sistemima za snimanje fotografija.