Dom > Novosti > Sadržaj

Kako OLED emitira svetlost?

May 03, 2017

Kako ovaj sendvič slojeva čini svetlost?


  1. Da bi OLED svetio, jednostavno se priključuje napon (potencijalna razlika) preko anode i katode.

  2. Pošto električna energija počinje da teče, katoda prima elektrone iz izvora napajanja i anoda ih gubi (ili "prima rupe" ako više volite da to gledate).

  3. Sada imamo situaciju u kojoj dodati elektroni čine negativan naelektivni sloj (slično n-sloju u spoju diodi), dok provodni sloj postaje pozitivno napunjen (sličan materijalu p-tipa).

  4. Pozitivne rupe su mnogo mobilnije od negativnih elektrona, tako da pređu preko granice od provodnog sloja do emajzivnog sloja. Kada se rupa (nedostatak elektrona) upari u elektron, dve stvari se otkažu i otpuštaju kratki eksploziv energije u vidu čestice svetlosti - fotona, drugim rečima. Ovaj proces se zove rekombinacija, a zato što se to dešava mnogo puta u sekundi, OLED proizvodi kontinuirano svetlo sve dok se struja nastavlja.

Možemo napraviti OLED proizvodnu obojenu lampu dodavanjem obojenog filtera u naš plastični sendvič upravo ispod stakla ili plastičnog gornjeg ili donjeg sloja. Ako stavimo na hiljade crvenih, zelenih i plavih OLED-a jedan pored drugog i isključivo ih isključujemo i isključujemo, oni funkcionišu kao pikseli na konvencionalnom LCD ekranu, tako da možemo proizvoditi složene slike visoke rezolucije.