info@panadisplay.com
FTDI Izvor FT_App_Clocks.c

FTDI Izvor FT_App_Clocks.c

May 08, 2019

#include "FT_Platform.h"

#ifdef MSVC_PLATFORM

#include

#include

#include

#include

#include

#endif


#define SAMAPP_DELAY_BTW_APIS (1000)

#define SAMAPP_ENABLE_DELAY () Ft_Gpu_Hal_Sleep (SAMAPP_DELAY_BTW_APIS)

#define SAMAPP_ENABLE_DELAY_VALUE (x) Ft_Gpu_Hal_Sleep (x)

#define F16 (s) ((ft_int32_t) (s) * 65536))

#define WRITE2CMD (a) Ft_Gpu_Hal_WrCmdBuf (phost, a, sizeof (a))


/ * Globalne varijable za rezoluciju ekrana za podršku raznih panela prikaza

/ * Podrazumevano je WQVGA - 480x272 * /

ft_int16_t FT_DispWidth = 480;

ft_int16_t FT_DispHeight = 272;

ft_int16_t FT_DispHCycle = 548;

ft_int16_t FT_DispHOffset = 43;

ft_int16_t FT_DispHSync0 = 0;

ft_int16_t FT_DispHSync1 = 41;

ft_int16_t FT_DispVCycle = 292;

ft_int16_t FT_DispVOffset = 12;

ft_int16_t FT_DispVSync0 = 0;

ft_int16_t FT_DispVSync1 = 10;

ft_uint8_t FT_DispPCLK = 5;

ft_char8_t FT_DispSwizzle = 0;

ft_char8_t FT_DispPCLKPol = 1;


/ * Global se koristi za optimizaciju bafera * /

Ft_Gpu_Hal_Context_t host, * phost;


ft_uint32_t Ft_CmdBuffer_Index;

ft_uint32_t Ft_DlBuffer_Index;


#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

ft_uint8_t Ft_DlBuffer [FT_DL_SIZE];

ft_uint8_t Ft_CmdBuffer [FT_CMD_FIFO_SIZE];

#endif


ft_void_t Ft_App_WrCoCmd_Buffer (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t cmd)

{\ T

#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

/ * Kopiranje naredbe naredbe u međuspremnik * /

ft_uint32_t * pBuffcmd;

pBuffcmd = (ft_uint32_t *) & Ft_CmdBuffer [Ft_CmdBuffer_Index];

* pBuffcmd = cmd;

#endif

#ifdef ARDUINO_PLATFORM

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (phost, cmd);

#endif


/ * Povećanje indeksa naredbe * /

Ft_CmdBuffer_Index + = FT_CMD_SIZE;

}


ft_void_t Ft_App_WrDlCmd_Buffer (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t cmd)

{\ T

#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

/ * Kopiranje naredbe naredbe u međuspremnik * /

ft_uint32_t * pBuffcmd;

pBuffcmd = (ft_uint32_t *) & Ft_DlBuffer [Ft_DlBuffer_Index];

* pBuffcmd = cmd;

#endif


#ifdef ARDUINO_PLATFORM

Ft_Gpu_Hal_Wr32 (phost, (RAM_DL + Ft_DlBuffer_Index), cmd);

#endif

/ * Povećanje indeksa naredbe * /

Ft_DlBuffer_Index + = FT_CMD_SIZE;

}


ft_void_t Ft_App_WrCoStr_Buffer (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, const ft_char8_t * s)

{\ T

#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

ft_uint16_t dužina = 0;

length = strlen (s) + 1; // zadnji za null završetak

strcpy (& Ft_CmdBuffer [Ft_CmdBuffer_Index], s);


/ * povećava dužinu i poravnava je za 4 bajta * /

Ft_CmdBuffer_Index + = ((dužina + 3) & ~ 3);

#endif

}


ft_void_t Ft_App_Flush_DL_Buffer (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost)

{\ T

#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

if (Ft_DlBuffer_Index> 0)

Ft_Gpu_Hal_WrMem (phost, RAM_DL, Ft_DlBuffer, Ft_DlBuffer_Index);

#endif

Ft_DlBuffer_Index = 0;

}


ft_void_t Ft_App_Flush_Co_Buffer (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost)

{\ T

#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

ako (Ft_CmdBuffer_Index> 0)

Ft_Gpu_Hal_WrCmdBuf (phost, Ft_CmdBuffer, Ft_CmdBuffer_Index);

#endif

Ft_CmdBuffer_Index = 0;

}


/ * API daje efekat fadeout promjenom PWM zaslona od 100 do 0 * /

ft_void_t SAMAPP_fadeout ()

{\ T

ft_int32_t i;

za (i = 100; i> = 0; i - = 3)

{\ T

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_PWM_DUTY, i);


Ft_Gpu_Hal_Sleep (2);

}

}


/ * API za izvođenje efekta fadein prikaza promjenom PWM zaslona od 0 do 100 i na kraju 128 * /

ft_void_t SAMAPP_fadein ()

{\ T

ft_int32_t i;

za (i = 0; i <= 100;="" i="" +="">

{\ T

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_PWM_DUTY, i);

Ft_Gpu_Hal_Sleep (2);

}

/ * Napokon napravite PWM 100% * /

i = 128;

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_PWM_DUTY, i);

}


/ * API za provjeru statusa prethodnog DLSWAP-a i izvršavanje DLSWAP-a novog DL * /

/ * Provjera statusa prethodnog DLSWAP-a i ako još uvijek nije učinjeno, pričekajte nekoliko ms i ponovno provjerite * /

ft_void_t SAMAPP_GPU_DLSwap (ft_uint8_t DL_Swap_Type)

{\ T

ft_uint8_t Swap_Type = DLSWAP_FRAME, Swap_Done = DLSWAP_FRAME;


ako (DL_Swap_Type == DLSWAP_LINE)

{\ T

Swap_Type = DLSWAP_LINE;

}


/ * Izvođenje novog DL swap-a * /

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_DLSWAP, Swap_Type);


/ * Pričekajte dok se ne izvrši zamjena * /

while (Swap_Done)

{\ T

Swap_Done = Ft_Gpu_Hal_Rd8 (phost, REG_DLSWAP);


ako (DLSWAP_DONE! = Swap_Done)

{\ T

Ft_Gpu_Hal_Sleep (10);

}

}

}


ft_void_t Ft_BootupConfig ()

{\ T


/ * Napravite ciklus napajanja za sigurniju stranu * /

Ft_Gpu_Hal_Powercycle (fost, FT_TRUE);

Ft_Gpu_Hal_Rd16 (phost, RAM_G);

/ * Postavite clk na vanjski sat * /

Ft_Gpu_HostCommand (phost, FT_GPU_EXTERNAL_OSC);

Ft_Gpu_Hal_Sleep (10);


/ * Switch PLL izlaz na 48MHz * /

Ft_Gpu_HostCommand (phost, FT_GPU_PLL_48M);

Ft_Gpu_Hal_Sleep (10);


/ * Izvršite resetiranje jezgre za sigurniju stranu * /

Ft_Gpu_HostCommand (fost, FT_GPU_CORE_RESET);


/ * Adresa za pristup 0 za buđenje FT800 * /

Ft_Gpu_HostCommand (phost, FT_GPU_ACTIVE_M);


Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_GPIO_DIR, 0x80 | Ft_Gpu_Hal_Rd8 (phost, REG_GPIO_DIR));

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_GPIO, 0x080 | Ft_Gpu_Hal_Rd8 (phost, REG_GPIO));

{\ T

ft_uint8_t chipid;

// Pročitajte ID registra da biste provjerili je li FT800 spreman.

chipid = Ft_Gpu_Hal_Rd8 (phost, REG_ID);

dok (chipid! = 0x7C)

chipid = Ft_Gpu_Hal_Rd8 (phost, REG_ID);

#ifdef MSVC_PLATFORM

printf ("VC1 registarski ID nakon buđenja% x", chipid);

#endif

}

/ * Konfiguracija LCD displeja * /

#ifdef SAMAPP_DISPLAY_QVGA

/ * Vrijednosti specifične za QVGA LCD zaslon * /

FT_DispWidth = 320;

FT_DispHeight = 240;

FT_DispHCycle = 408;

FT_DispHOffset = 70;

FT_DispHSync0 = 0;

FT_DispHSync1 = 10;

FT_DispVCycle = 263;

FT_DispVOffset = 13;

FT_DispVSync0 = 0;

FT_DispVSync1 = 2;

FT_DispPCLK = 8;

FT_DispSwizzle = 2;

FT_DispPCLKPol = 0;

#endif


Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_HCYCLE, FT_DispHCycle);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_HOFFSET, FT_DispHOffset);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_HSYNC0, FT_DispHSync0);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_HSYNC1, FT_DispHSync1);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_VCYCLE, FT_DispVCycle);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_VOFFSET, FT_DispVOffset);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_VSYNC0, FT_DispVSync0);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_VSYNC1, FT_DispVSync1);

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_SWIZZLE, FT_DispSwizzle);

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_PCLK_POL, FT_DispPCLKPol);

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_PCLK, FT_DispPCLK); // nakon što je ovaj prikaz vidljiv na LCD-u

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_HSIZE, FT_DispWidth);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_VSIZE, FT_DispHeight);/ * Konfiguracija dodira - konfigurirajte vrijednost otpora na 1200 - ova vrijednost je specifična za zahtjev kupca i izvedena eksperimentom

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_TOUCH_RZTHRESH, 1200);

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_GPIO_DIR, 0xff);

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_GPIO, 0x0ff);

}


#define SAMAPP_ENABLE_APIS_SET0

#ifdef SAMAPP_ENABLE_APIS_SET0


/ * Optimizovana implementacija table sin - cos - preciznost je 16 bita * /

FT_PROGMEM ft_prog_uint16_t sintab [] = {

0, 402, 804, 1206, 1607, 2009, 2410, 2811, 3211, 3611, 4011, 4409, 4807, 5205, 5601, 5997, 6392,

6786, 7179, 7571, 7961, 8351, 8739, 9126, 9511, 9895, 10278, 10659, 11038, 11416, 11792, 12166, 12539,

12909, 13278, 13645, 14009, 14372, 14732, 15090, 15446, 15799, 16150, 16499, 16845, 17189, 17530, 17868,

18204, 18537, 18867, 19194, 19519, 19840, 20159, 20474, 20787, 21096, 21402, 21705, 22004, 22301, 22594,

22883, 23169, 23452, 23731, 24006, 24278, 24546, 24811, 25072, 25329, 25582, 25831, 26077, 26318, 26556, 26789,

27019, 27244, 27466, 27683, 27896, 28105, 28309, 28510, 28706, 28897, 29085, 29268, 29446, 29621, 29790, 29955,

30116, 30272, 30424, 30571, 30713, 30851, 30984, 31113, 31236, 31356, 31470, 31580, 31684, 31785, 31880, 31970,

32056, 32137, 32213, 32284, 32350, 32412, 32468, 32520, 32567, 32609, 32646, 32678, 32705, 32727, 32744, 32757,

32764, 32767, 32764};


ft_int16_t qsin (ft_uint16_t a)

{\ T

ft_uint8_t f;

ft_int16_t s0, s1;


ako (a & 32768)

povratak -qsin (a & 32767);

ako (a & 16384)

a = 32768 - a;

f = a & 127;

s0 = ft_pgm_read_word (sintab + (a >> 7));

s1 = ft_pgm_read_word (sintab + (a >> 7) + 1);

return (s0 + ((ft_int32_t) f * (s1 - s0) >> 7));

}

/ * cos funtion * /

ft_int16_t qcos (ft_uint16_t a)

{\ T

povratak (qsin (a + 16384));

}

#endif


/ ************************************************* **************************** / \ t

/ * Primer koda za prikaz nekoliko tačaka na različitim odstupanjima sa različitim bojama * /
/ * Pokretanje za FT800 praćeno grafičkim primitivnim primjerima *

/ * Početno podizanje sistema DL - napravite pozadinsku zelenu boju * /

const ft_uint8_t FT_DLCODE_BOOTUP [12] =

{\ T

255,255,255,2, // GPU instrukcija CLEAR_COLOR_RGB

7,0,0,38, // GPU instrukcija CLEAR

0,0,0,0, // GPU instrukcija DISPLAY

};

statični ft_uint8_t home_star_icon [] = {0x78,0x9C, 0xE5,0x94,0xBF, 0x4E, 0xC2,0x40,0x1C, 0xC7,0x7F, 0x2D, 0x04,0x8B, 0x20,0x45,0x76,0x14,0x67,0xA3,0xF1,0x0D , 0x64,0x75,0xD2,0xD5,0x09,0x27,0x17,0x13,0xE1,0x0D, 0xE4,0x0D, 0x78,0x04,0x98,0x5D, 0x30,0x26,0x0E, 0x4A, 0x8E, 0x8E , 0x82,0xC1,0x38,0x62,0x51,0x0C, 0x0A, 0x42,0x7F, 0xDE, 0xB5,0x77,0xB4,0x77,0x17,0x28,0x21,0x26,0x46,0xFD, 0x26,0xCD, 0xE5,0xD3,0x7C , 0xFB, 0xBB, 0xFB, 0xFB, 0xBB, 0xB4, 0xBF, 0xBF, 0x6F, 0x6F, 0x6F, 0x31F, 0xB, 0xB, 0xB, 0xB , 0x37,0xF6,0xFC, 0xC8,0xDD, 0x45,0x00,0xDD, 0xBA, 0xC4,0x77,0xE6,0xEE, 0x40,0xEC, 0x0E, 0xE6,0x91,0xF1,0xD2,0x00,0x42,0x34,0x5E, 0xCE , 0xE5,0x08,0x16,0xA0,0x84,0x68,0x67,0xB4,0x86,0xC3,0xD5,0x26,0x2C, 0x20,0x51,0x17,0xA2,0xB8,0x03,0xB0,0xFE, 0x49,0xDD, 0x54,0x15 , 0xD8,0xEE, 0x73,0x37,0x95,0x9D, 0xD4,0x1A, 0xB7,0xA5,0x26,0xC4,0x91,0xA9,0x0B, 0x06,0xEE, 0x72,0xB7,0xFB, 0xC5,0x16,0x80,0xE9,0xF1 , 0x07,0x8D, 0x3F, 0x15,0x5F, 0x1C, 0x0B, 0xFC, 0x0A, 0x90,0xF0,0xF3,0x09,0xA9,0x90,0xC4,0xC6,0x37,0xB0,0x93,0x BF, 0xE1,0x71,0xDB, 0xA9,0xD7,0x41,0xAD, 0x46,0xB3,0x35,0x73, 0x69,0x59,0x91,0xC3,0x0F, 0x22, 0x1B, 0x1D, 0x91,0x13,0x3D, 0x91,0x73,0x43,0xF1,0x6C, 0x55,0xDA, 0x3A, 0x4F, 0xBA, 0x25,0xCE, 0x4F, 0x04,0xF1,0xC5,0xCF, 0x71,0xDA, 0x3C, 0xD7,0xB9,0xB2,0x48,0xB4,0x89,0x38,0x20,0x4B, 0x2A, 0x95, 0x0C, 0xD5,0xEF, 0x5B, 0xAD, 0x96,0x45,0x8A, 0x41,0x96,0x7A, 0x1F, 0x60,0x0D, 0x7D, 0x22,0x75,0x82,0x2B, 0x0F, 0xFB, 0xCE, 0x51,0x3D, 0x2E, 0x3A, 0x21,0xF3, 0x1C, 0xD9,0x38,0x86,0x2C, 0xC6,0x05,0xB6,0x7B, 0x9A, 0x8F, 0x0F, 0x97,0x1B, 0x72,0x6F, 0x1C, 0xEB, 0xAE, 0xDA, 0x97,0x0D, 0xBA, 0x43,0x32,0xCA, 0x66,0x34,0x3D, 0x54,0xCB, 0x24,0x9B, 0x43,0xF2, 0x70,0x3E, 0x42,0xBB, 0xA0,0x95,0x11,0x37,0x46,0xE1,0x4F, 0x49,0xC5, 0x1B, 0xFC, 0x3C, 0x3A, 0x3E, 0xD1,0x65,0x0E, 0x6,0xF8,0x9E, 0x5B, 0xDB, 0x55,0xB6,0x41,0x34,0xCB, 0xB, 0xDB, 0x87,0x5F, 0xA9,0xD1,0x85,0x6B, 0xB3,0x17,0x9C, 0x61,0x0C, 0x9B, 0xA2,0x5D, 0x61,0x10, 0xED, 0x2A, 0x9B, 0xA, 0xA, 0xA, 0xA, 0xA, 0xA, 0xA, 0xA, 0xA, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8 0x 7A, 0x06,0xF5,0x23,0xA0,0x9F, 0x41,0xF3,0x10,0x30,0x4F, 0x41, 0xFC, 0xFF, 0x35,0xC9,0x79,0xC9,0x89,0xFA, 0x33,0xD7,0x1D, 0xF6,0x5, 0x84,0x5C, 0x56,0x6E, 0xA7,0xDA, 0x1E, 0xF9,0xFA, 0xAB, 0xF5,0x97,0xFF, 0x2F, 0xED, 0x89,0x7E, 0x29,0x9E, 0xB4, 0x9F, 0x74,0x1E, 0x69,0xDA, 0xA4,0x9F, 0x81,0x94,0xEF, 0x4F, 0xF6,0xF9,0x0B, 0xF4,0x65,0x51,0x08};


ft_void_t home_setup ()

{\ T

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (phost, CMD_INFLATE);

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (fost, 250 * 1024L);

Ft_Gpu_Hal_WrCmdBuf (phost, home_star_icon, sizeof (home_star_icon));

Ft_Gpu_CoCmd_Dlstart (fost); // start

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, CLEAR (1,1,1));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_RGB (255, 255, 255));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_HANDLE (13)); // ručka za pozadinske zvijezde

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_SOURCE (250 * 1024L)); // Početna adresa u gramu

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_LAYOUT (L4, 16, 32)); // format

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_SIZE (NEAREST, REPEAT, REPEAT, 512, 512));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_HANDLE (14)); // ručka za pozadinske zvijezde

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_SOURCE (250 * 1024L)); // Početna adresa u gramu

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_LAYOUT (L4, 16, 32)); // format

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_SIZE (NEAREST, BORDER, BORDER, 32, 32));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, DISPLAY ());

Ft_Gpu_CoCmd_Swap (phost);

Ft_App_Flush_Co_Buffer (phost);

Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty (phost);

}

statični ft_uint8_t sk = 0;

ft_uint8_t Read_Keys ()

{\ T

static ft_uint8_t Read_tag = 0, temp_tag = 0, ret_tag = 0;

Read_tag = Ft_Gpu_Hal_Rd8 (fost, REG_TOUCH_TAG);

ret_tag = NULL;

ako (Read_tag! = NULL) // Dopusti da se ključ otpušta

{\ T

ako (temp_tag! = Read_tag)

{\ T

temp_tag = Read_tag;

sk = Read_tag; // Učitaj Read tag u temp varijablu

}

}

drugo

{\ T

ako (temp_tag! = 0)

{\ T

ret_tag = temp_tag;

}

sk = 0;

}

return ret_tag;

}

char * info [] = {"Primjena FT800 satova",


"APP za demonstraciju interaktivnih satova",

"pomoću satova, staze,",

"& RTC kontrola."

};

void Ft_Play_Sound (zvuk ft_uint8_t, ft_uint8_t vol, ft_uint8_t midi)

{\ T

ft_uint16_t val = (midi < 8)=""> zvuk;

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (fost, REG_SOUND, val);

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_PLAY, 1);

}

ft_void_t Info ()

{\ T

ft_uint16_t dloffset = 0, z;

Ft_CmdBuffer_Index = 0;

Ft_Gpu_CoCmd_Dlstart (fost);

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, CLEAR (1,1,1));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_RGB (255,255,255));

Ft_Gpu_CoCmd_Text (fost, FT_DispWidth / 2, FT_DispHeight / 2,26, OPT_CENTERX | OPT_CENTERY, "Molimo dodirnite točku");

Ft_Gpu_CoCmd_Calibrate (phost, 0);

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, DISPLAY ());

Ft_Gpu_CoCmd_Swap (phost);

Ft_App_Flush_Co_Buffer (phost);

Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty (phost);

Ft_Gpu_CoCmd_Logo (phost);

Ft_App_Flush_Co_Buffer (phost);

Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty (phost);

while (0! = Ft_Gpu_Hal_Rd16 (phost, REG_CMD_READ));

dloffset = Ft_Gpu_Hal_Rd16 (phost, REG_CMD_DL);

dloffset - = 4;

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (phost, CMD_MEMCPY);

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (fost, 100000L);

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (phost, RAM_DL);

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (fost, dloffset);

do

{\ T

Ft_Gpu_CoCmd_Dlstart (fost);

Ft_Gpu_CoCmd_Append (fost, 100000L, dloffset);

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_TRANSFORM_A (256));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_TRANSFORM_A (256));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_TRANSFORM_B (0));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_TRANSFORM_C (0));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_TRANSFORM_D (0));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_TRANSFORM_E (256));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_TRANSFORM_F (0));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, SAVE_CONTEXT ());

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_RGB (219,180,150));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_A (220));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BEGIN (EDGE_STRIP_A));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, VERTEX2F (0, FT_DispHeight * 16));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, VERTEX2F (FT_DispWidth * 16, FT_DispHeight * 16));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_A (255));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, RESTORE_CONTEXT ());

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_RGB (0,0,0));

// INFORMATION

Ft_Gpu_CoCmd_Text (fost, FT_DispWidth / 2,20,28, OPT_CENTERX | OPT_CENTERY, info [0]);

Ft_Gpu_CoCmd_Text (fost, FT_DispWidth / 2,60,26, OPT_CENTERX | OPT_CENTERY, info [1]);

Ft_Gpu_CoCmd_Text (fost, FT_DispWidth / 2,90,26, OPT_CENTERX | OPT_CENTERY, info [2]);

Ft_Gpu_CoCmd_Text (fost, FT_DispWidth / 2,120,26, OPT_CENTERX | OPT_CENTERY, info [3]);

Ft_Gpu_CoCmd_Text (fost, FT_DispWidth / 2, FT_DispHeight-30,26, OPT_CENTERX | OPT_CENTERY, "Click to play");

if (sk! = 'P')

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_RGB (255,255,255));

drugo

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_RGB (100,100,100));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BEGIN (FTPOINTS));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, POINT_SIZE (20 * 16));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, TAG ('P'));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, VERTEX2F ((FT_DispWidth / 2) * 16, (FT_DispHeight-60) * 16));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_RGB (180,35,35));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BEGIN (BITMAPS));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, VERTEX2II ((FT_DispWidth / 2) -14, (FT_DispHeight-75), 14,4));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, DISPLAY ());

Ft_Gpu_CoCmd_Swap (phost);

Ft_App_Flush_Co_Buffer (phost);

Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty (phost);

} dok (Read_Keys ()! = 'P');

Ft_Play_Sound (0x50,255,0xc0);

}

#define ZEMLJE 12


char * country [] = {"Indija", "Singapur", "Novi Zeland", "Japan", "Danska", "Kina", "Australija", "Belgija", "Bahrein", "Italija", "Norveška" "," Njemačka "};


typedef struct

{\ T

ft_uint8_t ghr;

ft_uint8_t gmin;

ft_uint8_t arith;

} t_gmtprp;


t_gmtprp gmt_prp [12] = {{5,30, '+'}, {8,0, '+'}, {12,45, '+'}, {9,0, '+'}, {4, 0, '+'}, {8,0, '+'}, {10,0, '+'}, {1,0, '+'}, {3,0, '+'}, {1, 0, '+'}, {1,0, '+'}, {1,0, '+'}};

static struct {

potpisan kratki dragprev;

int vel; // brzina

long base; // koordinata ekrana x, u 1/16 piksela

dugo ograničenje;

} scroller;

struct

{\ T

ft_uint8_t Hrs;

ft_uint16_t Mins;

ft_uint16_t Secs;

ft_uint16_t mSecs;

} ist, utc;

statički ft_void_t scroller_init (ograničenje ft_uint32_t)

{\ T

scroller.dragprev = -32768;

scroller.vel = 0; // brzina

scroller.base = 0; // koordinata ekrana x, u 1/16 piksela

scroller.limit = limit;

}

static ft_void_t scroller_run ()

{\ T

ft_int32_t change;


potpisao kratki sx = Ft_Gpu_Hal_Rd16 (fost, REG_TOUCH_SCREEN_XY + 2);


if ((sx! = -32768) & (scroller.dragprev! = -32768))

{\ T

scroller.vel = (scroller.dragprev - sx) <>

}

drugo

{\ T

promjena = max (1, abs (scroller.vel) >> 5);

ako (scroller.vel <>

scroller.vel + = promjena;

ako (scroller.vel> 0)

scroller.vel - = promjena;

}

scroller.dragprev = sx;

scroller.base + = scroller.vel;

scroller.base = max (0, min (scroller.base, scroller.limit));

}

statički ft_uint8_t clk_adj = 0;

static ft_uint16_t min_val;

ft_uint8_t temp [7];

#ifdef ARDUINO_PLATFORM

bajt decToBcd (bajt val)

{\ T

povratak ((val / 10 * 16) + (val% 10));

}

// Pretvaranje binarno kodiranih decimalnih u normalne decimalne brojeve

bajt bcdToDec (bajt val)

{\ T

povratak ((val / 16 * 10) + (val% 16));

}

void Rtc_puts ()

{\ T

temp [0] = 0x80 | ist.Sec;

temp [1] = decToBcd (ist.Mins);

temp [2] = decToBcd (ist.Hrs);

hal_rtc_i2c_write (0, (ft_uint8_t *) & temp, 7);

}

// Dobija datum i vrijeme iz ds1307

void Rtc_gets ()

{\ T

hal_rtc_i2c_read (0, (ft_uint8_t *) & temp, 3);

temp [0] & = 0x7f;

temp [1] & = 0x7f;

temp [2] & = 0x7f;

ist.Hrs = bcdToDec (temp [2]);

ist.Mins = bcdToDec (temp [1]);

ist.Secs = bcdToDec (temp [0]);

}

#endif

statična ft_uint16_t Get_TagRotary_Value (ft_uint16_t Tagval, ft_uint16_t raspon, ft_uint16_t max_rotation, ft_uint16_t ct) // -180 za 90

{\ T

ft_int32_t trackval = 0;

statični ft_int16_t thcurr = 0, prevth = 0, adj = 0;

statični ft_int32_t adj_val = 0;

statični ft_uint16_t retval = 0;

trackval = Ft_Gpu_Hal_Rd32 (phost, REG_TRACKER);

ako (trackval)

{\ T

thcurr = (trackval >> 16);

ako (adj == Tagval)

{\ T

adj_val + = (ft_int16_t) (thcurr - prevth);

ako (adj_val <>

adj_val + = (max_rotation * 65536L);

ako (adj_val> = (max_rotation * 65536L))

adj_val - = (max_rotation * 65536L);

retval = (adj_val / (65536L / range));

}

prevth = thcurr;

adj = trackval & 0xff;

clk_adj = 0;

}

drugo

{\ T

if (adj! = 0) clk_adj = 1;

else retval = ct;

adj_val = ((ct / 60) * 65536L) + ((ct% 60) * (65536L / opseg));

adj = 0;

}

return retval;

}

statični ft_uint8_t temp_mins = 0, temp_secs = 0, temp_Hrs;

#if definirano (MSVC_PLATFORM) || definirano (MSVC_FT800EMU)

SYSTEMTIME str_t;

#endif

void timer (ime ft_uint8_t)

{\ T

statična ft_uint8_t temp_time = 0;

char hrs_t [2], min_t [2], * temp;

statični ft_uint16_t temp_m = 0, Hrs = 0;

statični ft_uint16_t temp_msecs = 0, temp_secs = 0;

ft_uint32_t t;

ft_int32_t Mins;

Mins = gmt_prp [ime] .gmin;

Hrs = gmt_prp [ime] .ghr;

Mins = Mins + (Hrs * 60);

if (gmt_prp [name] .arith == '+')

Mins = min_val + Mins;

if (gmt_prp [name] .arith == '-')

{\ T

Mins = min_val-Min;

ako (Mins <>

Mins = 720 min;

}

t = ft_millis ();

t = t% 1000L;

utc.Hrs = (Min / 60)% 12;

utc.Mins = (Mins)% 60;

#if definirano (MSVC_PLATFORM) || definirano (MSVC_FT800EMU)

GetLocalTime (& str_t);

ist.Secs = str_t.wSecond;

#endif

if (temp_mins! = str_t.wMinute)

{\ T

ist.Mins = ist.Mins + (str_t.wMinute-temp_mins);

temp_mins = str_t.wMinute;

}

ako (temp_Hrs! = (str_t.wHour-8))

{\ T

ist.Hrs = ist.Hrs + ((str_t.wHour-8) -temp_Hrs);

temp_Hrs = str_t.wHour-8;

}


if (ist.Secs! = temp_secs)

{\ T

temp_secs = ist.Secs;

temp_msecs = 1000L-t;

}

utc.mSecs = (t + temp_msecs)% 1000L;

utc.Secs = ist.Secs;

ako (clk_adj)

{\ T

clk_adj = 0;

ist.Mins = min_val% 60;

ist.Hrs = (min_val / 60)% 12;

}

}

ft_void_t Satovi (ft_uint8_t clksize, ft_uint8_t opcije)

{\ T

ft_uint8_t

clk_s = clksize / 10, per_f, n_f, ime, Tag;


ft_uint16_t dx = (clk_s * 2) + (2 * clksize),

dy = (FT_DispHeight / 2) + clksize + 10,

temp_m, Hrs;

ft_uint32_t t;


ft_uint8_t col = FT_DispWidth / dx;

ft_int16_t Ox, Oy, sx, drag = 0, prev = 0, dragth = 0, i, cts = 0, th, pv;

ft_int32_t staza, Min;

per_f = col;

n_f = (ZEMLJE) / per_f;

Oy = (FT_DispHeight / 2);

scroller_init (16 * (ZEMLJE * (dx) -FT_DispWidth));

#if definirano (MSVC_PLATFORM) || definirano (MSVC_FT800EMU)

GetLocalTime (& str_t);

ist.Hrs = str_t.wHour-8; // za Signapore

ist.Mins = str_t.wMinute;

ist.Secs = str_t.wSecond;

temp_mins = ist.Mins;

temp_secs = ist.Secs;

temp_Hrs = ist.Hrs;

#else

Rtc_gets ();

#endif

do

{\ T

Oznaka = Ft_Gpu_Hal_Rd8 (phost, REG_TOUCH_TAG);

temp_m = (ist.Mins + (ist.Hrs * 60))% 720L;

min_val = Get_TagRotary_Value (oznaka, 60,12, temp_m);


ako ((Ft_Gpu_Hal_Rd32 (phost, REG_TRACKER) & 0xff) == 0)

{\ T

scroller_run ();

drag = scroller.base >> 4;

cts = drag / dx;

dragth = drag% dx;

} else

{\ T

scroller.vel = 0;

}

Ft_Gpu_CoCmd_Dlstart (fost);

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, CLEAR (1,1,1));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, TAG_MASK (1));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, TAG (0));

Ft_Gpu_CoCmd_Gradient (phost, 0, 135, 0x000000, 0, 272, 0x605040);

za (i = -1; i <(per_f +="" 2);="" i="">

{\ T

Ox = (clksize + clk_s) + (dx * i);

Ox- = dragth;

ime = (ZEMLJE + i + cts)% ZEMLJE;

tajmer (ime);

if (Tag == ime + 1) Ft_Gpu_CoCmd_BgColor (phost, 0x4040a0); drugo

Ft_Gpu_CoCmd_BgColor (phost, 0x101040);

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, TAG (ime + 1));

Ft_Gpu_CoCmd_Clock (phost, Ox, FT_DispHeight / 2, clksize, 0, utc.Hrs, utc.Mins, utc.Secs, utc.mSecs);

Ft_Gpu_CoCmd_Track (fost, Ox, FT_DispHeight / 2,1,1, ime + 1);

}

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, TAG_MASK (0));

za (i = -1; i <(per_f +="" 2);="" i="">

{\ T

Ox = (clksize + clk_s) + (dx * i);

Ox- = dragth;

ime = (ZEMLJE + i + cts)% ZEMLJE;

Ft_Gpu_CoCmd_Text (fost, Ox, dy, 29, OPT_CENTERX, zemlja [ime]);

}

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, DISPLAY ());

Ft_Gpu_CoCmd_Swap (phost);

Ft_App_Flush_Co_Buffer (phost);

Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty (phost);

#if definiran FT_801_ENABLE

Ft_Gpu_Hal_Sleep (30);

#endif

} dok (1);

}

#ifdef MSVC_PLATFORM

/ * Glavna ulazna tačka * /

ft_int32_t main (ft_int32_t argc, ft_char8_t * argv [])

#endif

#if definirano (ARDUINO_PLATFORM) || definirano (MSVC_FT800EMU)

ft_void_t setup ()

#endif

{\ T

Ft_Gpu_HalInit_t halinit;

halinit.TotalChannelNum = 1;


Ft_Gpu_Hal_Init (& halinit);

host.hal_config.channel_no = 0;

#ifdef MSVC_PLATFORM_SPI

host.hal_config.spi_clockrate_khz = 12000; // u KHz

#endif

#ifdef ARDUINO_PLATFORM_SPI

host.hal_config.spi_clockrate_khz = 4000; // u KHz

#endif

Ft_Gpu_Hal_Open (& host);

phost = & host;

Ft_BootupConfig ();


printf ("reg_touch_rz = 0x% x", Ft_Gpu_Hal_Rd16 (phost, REG_TOUCH_RZ));

printf ("reg_touch_rzthresh = 0x% x", Ft_Gpu_Hal_Rd32 (phost, REG_TOUCH_RZTHRESH));

printf ("reg_touch_tag_xy = 0x% x", Ft_Gpu_Hal_Rd32 (phost, REG_TOUCH_TAG_XY));

printf ("reg_touch_tag = 0x% x", Ft_Gpu_Hal_Rd32 (phost, REG_TOUCH_TAG));/ * Neobavezno je obrisati ekran ovdje * /

Ft_Gpu_Hal_WrMem (phost, RAM_DL, (ft_uint8_t *) FT_DLCODE_BOOTUP, veličina (FT_DLCODE_BOOTUP));

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_DLSWAP, DLSWAP_FRAME);

Ft_Gpu_Hal_Sleep (1000); // Prikaži ekran za pokretanje.


home_setup ();

Info ();

Satovi (80,0);

/ * Zatvorite sve otvorene ručke * /

Ft_Gpu_Hal_Close (phost);

Ft_Gpu_Hal_DeInit ();

#ifdef MSVC_PLATFORM

return 0;

#endif

}

void loop ()

{\ T

}/ * Ništa izvan ovog * /