info@panadisplay.com
EVE Synchronization

EVE Synchronization

Apr 26, 2019

U nekim tačkama, potrebno je sačekati dok se procesorski procesor ne obradi

izvrsne komande. Kada motor ko-procesora završi zadnje izvanredno

naredbu u buffer-u naredbi, ona podiže prekid INT_CMDEMPTY. Drugi

pristup je da MCU može anketirati REG_CMD_READ dok nije jednak REG_CMD_WRITE.

Jedna situacija koja zahtijeva sinhronizaciju je čitanje vrijednosti REG_CMD_DL, kada

MCU treba da izvrši direktne zapise u listu prikaza. U ovoj situaciji MCU treba

pričekajte dok se motor ko-procesora ne koristi dok ne pročitate REG_CMD_DL.