info@panadisplay.com
EVE Screen Editor

EVE Screen Editor

Nov 28, 2018

Instrukcije za instalaciju EVE Screen Editor-a


EVE zaslonski editor je prozor zasnovan na alatima dizajniranim da dozvoli EVE (FT800

serije) klijenti eksperimentišu sa kreiranjem lista prikaza kako bi kontrolisali EVE

grafički kontroler unutar okruženja Windows. Ova aplikacija

objašnjava kako da instalira alat.


Upotreba FTDI uređaja u životnoj podršci i / ili sigurnosnim aplikacijama u potpunosti je u skladu sa rizikom korisnika, i

korisnik se slaže da odbrani, obešteti i zadrži FTDI bezopasnu od bilo kakve i sve štete, potraživanja, tužbe

ili trošak koji proizilazi iz takve upotrebe