info@panadisplay.com
EVE Sample Application

EVE Sample Application

Apr 26, 2019

Uzorak aplikacije (Sample App) je nadgradnja primera dizajna, demonstracija i upotrebe EVE komandnog skupa (pseudo jezika) razvijenog da pomogne dizajnerskoj krivulji učenja, kao i da pruži polaznu tačku za projekte. Sample App kod je komentarisan za upotrebu sa Arduino platformom i FTDI-jevim MPSSE kablovskim kablom od USB-a do SPI-a. Sa ovim kablom, dizajner može povezati PC i razvojni modul kako bi eksperimentisao, razvio i potvrdio svoj projekat. Primjer Ljestvice apstrakcije hardvera je isporučen kako bi se pojednostavilo slanje funkcionalnih kodova na FT800 da bi se stvorili osnovni oblici, manipulisale bitmape, upravljale TFT panelima i reproducirali audio.