Dom > Novosti > Sadržaj

Svaki primer za EVE porodicu ima izvornu kodnu datoteku koja podržava različite platforme

Apr 26, 2019

1. Uvod

Ova napomena o aplikaciji je zamišljena kao pratilac primjera za FT8xx seriju uređaja.

Svaki primjer za EVE obitelj ima zip datoteku izvornog koda koja podržava razne platforme:

 Microsoft Visual Studio

 FT900

 MSVC emulator

 Arduino

Svaki primer ima i prateću aplikacionu napomenu koja opisuje rad

sample code.

Ovaj dokument pruža dodatne informacije o platformama koje se koriste za pokretanje uzorka koda i

na kojima su platforme i EVE uređaji kompatibilni sa svakim od uzoraka.

1.1 Pregled

Ovaj vodič pokriva sljedeće teme:

 Matrica koja pokazuje kompatibilnost svakog uzorka sa različitim EVE uređajima i platformama

 Primer kako učitati i pokrenuti demo na svakoj platformi

 Osvjetljavanje dijelova platforme.h koji se mogu koristiti za odabir ispravnih kodnih opcija

za ciljnu platformu

1.2 Opseg

Ovaj dokument je namijenjen da se koristi zajedno s projektom izvornog koda i

bilješka o primjeni specifična za uzorak programa. Ona koristi primer Gradient za ilustraciju, ali

ne pokriva specifične grafičke aspekte prikazane u svakom primjeru.