info@panadisplay.com
Svaki primer za EVE porodicu ima izvornu kodnu datoteku koja podržava različite platforme

Svaki primer za EVE porodicu ima izvornu kodnu datoteku koja podržava različite platforme

Apr 26, 2019

1. Uvod

Ova napomena o aplikaciji je zamišljena kao pratilac primjera za FT8xx seriju uređaja.

Svaki primjer za EVE obitelj ima zip datoteku izvornog koda koja podržava razne platforme:

 Microsoft Visual Studio

 FT900

 MSVC emulator

 Arduino

Svaki primer ima i prateću aplikacionu napomenu koja opisuje rad

sample code.

Ovaj dokument pruža dodatne informacije o platformama koje se koriste za pokretanje uzorka koda i

na kojima su platforme i EVE uređaji kompatibilni sa svakim od uzoraka.

1.1 Pregled

Ovaj vodič pokriva sljedeće teme:

 Matrica koja pokazuje kompatibilnost svakog uzorka sa različitim EVE uređajima i platformama

 Primer kako učitati i pokrenuti demo na svakoj platformi

 Osvjetljavanje dijelova platforme.h koji se mogu koristiti za odabir ispravnih kodnih opcija

za ciljnu platformu

1.2 Opseg

Ovaj dokument je namijenjen da se koristi zajedno s projektom izvornog koda i

bilješka o primjeni specifična za uzorak programa. Ona koristi primer Gradient za ilustraciju, ali

ne pokriva specifične grafičke aspekte prikazane u svakom primjeru.