info@panadisplay.com
Prikaži komande popisa

Prikaži komande popisa

Apr 26, 2019

4 Prikaz komandi na listi

Grafički pogon FT800 preuzima upute iz memorijske liste RAM_DL

oblik komandi. Svaka komanda je dugačka 4 bajta i jedna lista prikaza se može popuniti

do 2048 naredbi jer je veličina RAM_DL 8K bajtova. Grafički motor

FT800 izvršava odgovarajuće operacije prema definiciji komandi.

4.1 Grafika Stanje

Stanje grafike koje kontroliše crtanje je pohranjeno u grafičkom kontekstu. Individualno

komadi stanja mogu biti promenjeni odgovarajućim komandama liste prikaza (npr

COLOR_RGB) i čitavo stanje se može sačuvati i obnoviti pomoću SAVE_CONTEXT

i RESTORE_CONTEXT naredbe.

Imajte na umu da je stanje crtanja bitmapa posebno: Iako je bitmap ručka dio

Grafički kontekst, parametri za svaku ručicu bitmapa nisu dio grafike

kontekstu. SAVE_CONTEXT i

RESTORE_CONTEXT. Ovi parametri se mijenjaju pomoću BITMAP_SOURCE,

BITMAP_LAYOUT i BITMAP_SIZE naredbe. Kada se ti parametri postave, oni

može se koristiti na bilo kojoj listi prikaza dok se ne promijene.

SAVE_CONTEXT i RESTORE_CONTEXT se sastoje od stog 4 nivoa pored

trenutni grafički kontekst. U tabeli ispod prikazani su različiti parametri u

grafički kontekst.

Tabela 3 Grafički kontekst

image

image