info@panadisplay.com
Analiza karakteristika ekrana robusnog LCD-a na visokoj temperaturi

Analiza karakteristika ekrana robusnog LCD-a na visokoj temperaturi

Nov 25, 2017

1. Analiza simulacije krajnjih elemenata

Prema principu LCD displeja, predajnost LCD-a je T, kao što je formula (1):

1.png

U formuli (1), n predstavlja dvosmislenost LC, D je rekao debljinu tečnog kristalnog sloja, predstavljanje talasne dužine svetlosti, azimutni ugao molekula tečnog kristala za psi. Iz formule se može vidjeti da je prolaznost svjetlosti direktno vezana za debljinu tečnog kristalnog sloja D. U ovom radu pokušamo da dobijemo trend promjene debljine sloja tečnog kristala u prikaznom području Mura LCD ekrana pod različitim temperaturama i sila opterećenja termodinamičkom simulacijom i eksperimentom, kako bi se dodatno proučavalo odnos između pojavljivanja Mura displeja i promene debljine sloja tečnog kristala. LCD armatura se dobija vezivanjem LCD zaslona sa ojačanim staklom, a model simulacije krajnjih elemenata je prikazan na slici 1:

2.png

Uglavnom obuhvata ojačavanje stakla, optičkog lepka, gornjeg polarizatora, CF podloge, tečnog kristalnog sloja, TFT podloge i donjeg polarizatora. Zbog toga što su termodinamički parametri svake komponente teško izmeriti nezavisno, komponente su ekvivalentne, a termodinamički parametri svakog dela dobijeni su eksperimentalnim merenjem i simulacionom analizom konačnih elemenata. Tabela 1 daje termodinamičke parametre svakog elementa u simulacionom modelu, u kojem su LCD1 i LCD2 isti parametri performansi, ekran tečnog kristala različitih proizvođača, E x , E y , E z su elastični modul X, y i Z respektivno. Modul smicanja X Y , G xz i G yz je G xy , X Z i Y Z , a koeficijent toplotnog širenja je koeficijent toplotnog širenja.

3.png

Softver za simulaciju konačnih elemenata koristi se za simuliranje LCD ekrana i LCD ekrana, a metodi učitavanja i povezivanja prikazani su na slici 2:

4.png

Uzmi LCD 1 kao primer. Slika 3 prikazuje na temperaturi od 22 ° C kada je napetost 12N LCD originalnog LCD ekrana LCD ekrana i raspodele ojačanja sloja armiranog sloja (Mpa) i 70 stepeni u okruženju napetosti je 12N LCD distribucija tečnog kristalnog sloja (Mpa) pronađena u okruženju originalnog prstena ekrana tečnih kristala i ojačane površine ivice stakla povećana je koncentracija napona i ojačanja, pod visokim temperaturnim stresom.

5.jpg


Iz formule (1) se može videti da debljina tekućeg kristalnog sloja ima direktan utjecaj na prolaznost svjetlosti na različitim talasnim dužinama. Vrednost promene debljine (mm) LCD sloja 1 i LCD sloj 1 na LCD ekranu pod dejstvom 12N vučne sile na 70 stepeni temperature prikazane su na slici 4:

6.png

Prema rezultatima simulacije, može se videti da koncentracija napona na ekranu tečnog kristala i ojačavajući ekran tečnih kristala oko armaturnog prstena i ivice stakla za ojačavanje i debljina tečnog kristalnog sloja imaju očiglednu promenu, što rezultira u promeni prenosa svake talasne dužine nije konzistentna, kako bi se pojavila Mura. Debljina tečnog kristalnog sloja na ivici ojačane stakla se dobija na normalnoj i visokoj temperaturi uz povećanje sile zatezanja simulacijom konačnih elemenata, kao što je prikazano na slikama 5 i 6:

7.png

Prema gore navedenim rezultatima simulacije se vidi da se debljina sloja tečnog kristala povećava sa povećanjem napetosti, a kroz gore navedene dve slike može se videti i isti spoljni uslovi, debljina sloja tečnog kristala debljine sloja tečnog kristala je veća od originala LCD ekran 1 LCD ekran od originala 2 i tretman za ojačanje i okruženje visoke temperature će učiniti promenu tečnog kristala debljinu značajno povećana. Da bi se istražila razlika uticaja iste promene temperature na različitim ekranima tekućih kristala, debljina tečnog kristala se mijenja na 70 stepeni, a promjena debljine sloja tečnog kristala sa 22 stepeni se oduzima kako bi se dobijali podaci prikazani na slici 7:

8.png

Razlika debljine sloja tečnog kristala između ekrana tečnih kristala i okruženja visoke temperature je između 14nm i 58nm, dok je razlika između debljine LCD sloja na sobnoj temperaturi i okruženju visoke temperature između 80nm i 223nm. Dakle, u poređenju sa LCD ekranom, ekran za ojačanje je osetljiviji na promene spoljnog okruženja, a osetljivost različitog LCD ekrana na spoljno okruženje je takođe različita.