info@panadisplay.com
CMD_STOP - Zaustavi bilo koji spinner, screensaver ili skicu

CMD_STOP - Zaustavi bilo koji spinner, screensaver ili skicu

Apr 27, 2019

Ova naredba je obavijestiti ko-procesorski motor za zaustavljanje periodične operacije,

koji se aktiviraju CMD_SKETCH, CMD_SPINNER ili CMD_SCREENSAVER.

C prototip

void cmd_stop ();

image

Parametri

Nema

Opis

Za CMD_SPINNER i CMD_SCREENSAVER, REG_MACRO_0 i REG_MACRO_1 će

biti zaustavljeno ažuriranje.

Za CMD_SKETCH ili CMD_CSKETCH, bitmap podaci u RAM_G će biti zaustavljeni

ažuriranje.

Primjeri

Pogledajte CMD_SKETCH, CMD_CSKETCH, CMD_SPINNER, CMD_SCREENSAVER