info@panadisplay.com
CMD_SNAPSHOT - Snimak trenutnog ekrana

CMD_SNAPSHOT - Snimak trenutnog ekrana

Apr 27, 2019

Ova naredba uzrokuje da procesor ko-procesora napravi snimak trenutnog ekrana,

i napisati rezultat u RAM_G kao ARGB4 bitmap. Veličina bitmapa je veličine

ekran, dat u registar REG_HSIZE i REG_VSIZE.

Tokom procesa snimanja, prikaz bi trebao biti onemogućen postavljanjem REG_PCLK na 0

izbegavajte grešku prikaza.

Zbog toga što motor ko-procesora mora upisati rezultat u odredišnu adresu,

odredišna adresa se nikada ne smije koristiti ili upućivati na grafički pogon.

C prototip

void cmd_snapshot (uint32_t ptr);

Parametri

ptr

Odredišna adresa snimka, u RAM_G

image

image