info@panadisplay.com
CMD_SKETCH - Pokretanje neprekidnog ažuriranja skice

CMD_SKETCH - Pokretanje neprekidnog ažuriranja skice

Apr 27, 2019

Nakon naredbe skica, ko-procesor kontinuirano uzorkuje dodir

ulazi i boji piksele u bitmapu, u skladu sa dodirom (x, y). To znači da

ulazi za dodir korisnika se uvlače u bitmapu bez potrebe za MCU radom. Command

CMD_STOP zaustavlja proces skice.

Imajte na umu da samo jedan od CMD_SKETCH, CMD_SCREENSAVER ili CMD_SPINNER može biti

aktivni u jednom trenutku.

Ova naredba je primjenjiva za FT800 i FT801 korisnike se preporučuje za korištenje

CMD_CSKETCH jer je optimizacija napravljena za kapacitivni dodir.

C prototip

void cmd_sketch (int16_t x,

int16_t y,

uint16_t w, \ t

uint16_t h,

uint32_t ptr,

uint16_t format);

Parametri

x

x-koordinata područja skice gornje lijevo, u pikselima

y

y-koordinata područja skice gornje lijevo, u pikselima

w

Širina područja skice, u pikselima

h

Visina površine skice, u pikselima

ptr

Osnovna adresa bitmapa skice

format

Format bitmapa skice, ili L1 ili L8

Opis

Imajte na umu da frekvencija ažuriranja bitmap podataka u grafičkoj memoriji ovisi o tome

frekvencija uzorkovanja ugrađenog ADC sklopa FT800, koji je do 1000 Hz.

image