info@panadisplay.com
CMD_SETMATRIX - Napišite trenutnu matricu u listu prikaza

CMD_SETMATRIX - Napišite trenutnu matricu u listu prikaza

Apr 27, 2019

Ko-procesorski motor dodeljuje vrednost trenutne matrice bitmapu

transformirati matricu grafičkog motora generiranjem naredbi za prikaz liste, tj.

BITMAP_TRANSFORM_A-F. Nakon ove naredbe slijedi prikaz bitmapa

operacija će biti pod uticajem nove transformacione matrice.

C prototip

void cmd_setmatrix ();

image

Parametar

Nema