info@panadisplay.com
CMD_SETFONT - Postavite prilagođeni font

CMD_SETFONT - Postavite prilagođeni font

Apr 27, 2019

CMD_SETFONT se koristi za registriranje jednog prilagođenog bitmap fonta u FT800 koprocesorski motor. Nakon registracije, FT800 ko-procesorski motor je u stanju da koristi

bitmap font sa komandom ko-procesora.

O detaljima o tome kako da podesite prilagođeni font, pogledajte ROM i RAM fontove.

C prototip

void cmd_setfont (font uint32_t,

uint32_t ptr);

image

Parametri

font

Ručkica bitmapa od 0 do 14. Bitmap ručica 15 može se koristiti uslovno.

Molimo pogledajte 4.6

ptr

Adresa bloka metričkih podataka u RAM-u. Potrebno je poravnati 4 bajta.

Primjeri

Sa odgovarajućim metričkim blokom fonta učitanim u RAM-u na adresi 1000, da ga podesite za upotrebu

sa objektima kao font 7:

image