info@panadisplay.com
CMD_ROTATE - Primijenite rotaciju na trenutnu matricu

CMD_ROTATE - Primijenite rotaciju na trenutnu matricu

Apr 27, 2019

C prototip

void cmd_rotate (int32_t a);

Parametri

a

Kut rotacije u smjeru kazaljke na satu, u jedinicama od 1/65536 kruga

image

image

image