info@panadisplay.com
CMD_MEMSET - Napunite memoriju sa vrijednošću bajta

CMD_MEMSET - Napunite memoriju sa vrijednošću bajta

Apr 27, 2019

C prototip

void cmd_memset (uint32_t ptr,

uint32_t vrijednost,

uint32_t num);

Parametri

ptr

Početna adresa memorijskog bloka

vrijednost

Vrijednost koju treba zapisati u memoriju

num

Broj bajtova u memorijskom bloku

Završetak ove funkcije otkriva se kada je vrijednost REG_CMD_READ

jednako REG_CMD_WRITE.

image

Primjeri

Da napišemo 0xff prvi 1K glavne memorije:

cmd_memset (0, 0xff, 1024);