info@panadisplay.com
CMD_LOGO - Igraj FTDI Logo Animacija

CMD_LOGO - Igraj FTDI Logo Animacija

Apr 27, 2019

image

Komanda logotipa dovodi do toga da motor ko-procesora reprodukuje kratku animaciju

FTDI logo. Tokom reprodukcije logotipa MCU ne bi trebao pristupiti FT800 resursima. Posle

Prošlo je 2,5 sekundi, mehanizam ko-procesora piše nulu u REG_CMD_READ i

REG_CMD_WRITE i počinje čekati naredbe. Nakon završetka ove naredbe,

MCU će napisati narednu naredbu na početnu adresu RAM_CMD.

C prototip

void cmd_logo ();

image