info@panadisplay.com
CMD_GRADIENT - Nacrtajte glatki gradijent boja

CMD_GRADIENT - Nacrtajte glatki gradijent boja

Apr 27, 2019

image

C prototip

void cmd_gradient (int16_t x0,

int16_t y0, \ t

uint32_t rgb0,

int16_t x1,

int16_t y1,

uint32_t rgb1);

Parametri

x0

x-koordinata tačke 0, u pikselima

y0

y-koordinata tačke 0, u pikselima

rgb0

Boja tačke 0, kao 24-bitni RGB broj. R je najznačajniji8 bita, B je

zadnje. Dakle, 0xff0000 je jarko crveno.

x1

x-koordinata tačke 1, u pikselima

y1

y-koordinata tačke 1, u pikselima

rgb1

Boja tačke 1

Opis

Sve vrijednosti koraka boje izračunavaju se na temelju glatke krivulje iz koje se vrši interpolacija

parametar RGB0 do RGB1. Jednadžba glatke krivulje je nezavisno

izračunata za sve tri boje i korištena jednadžba je R0 + t * (R1 - R0), gdje je t

interpolirana između 0 i 1. Gradijent mora biti korišten sa Scissor funkcijom za dobivanje

željeni prikaz nagiba.

image

image

image

image