info@panadisplay.com
CMD_GETMATRIX - Dohvaća koeficijente trenutne matrice

CMD_GETMATRIX - Dohvaća koeficijente trenutne matrice

Apr 27, 2019

Dohvatiti trenutnu matricu u kontekstu mehanizma ko-procesora. Molim te

imajte na umu da se matrica u kontekstu mehanizma ko-procesora neće primijeniti na

transformacija bitmapa dok se ne prenese do grafičkog motora

CMD_SETMATRIX.

C prototip

void cmd_getmatrix (int32_t,

int32_t b,

int32_t c, \ t

int32_t d, \ t

int32_t e,

int32_t f);

Parametri

a

izlazni parametar; napisan sa matričnim koeficijentom a. Pogledajte parametar a od

naredbu BITMAP_TRANSFORM_A za oblikovanje.

b

izlazni parametar; napisan sa matričnim koeficijentom b. Pogledajte parametar b od

naredbu BITMAP_TRANSFORM_B za oblikovanje.

c

izlazni parametar; napisan sa matričnim koeficijentom c. Pogledajte parametar c od

naredbu BITMAP_TRANSFORM_C za oblikovanje.

d

izlazni parametar; napisan sa matričnim koeficijentom d. Pogledajte parametar d od

naredbu BITMAP_TRANSFORM_D za oblikovanje.

e

izlazni parametar; napisan sa koeficijentom matrice e. Pogledajte parametar e od

naredbu BITMAP_TRANSFORM_E za oblikovanje.

f

izlazni parametar; napisan sa matričnim koeficijentom f. Pogledajte parametar f

naredbu BITMAP_TRANSFORM_F za oblikovanje.

image

image