info@panadisplay.com
CMD_CALIBRATE - Izvršite rutinu kalibracije dodirnog ekrana

CMD_CALIBRATE - Izvršite rutinu kalibracije dodirnog ekrana

Apr 27, 2019

Postupak kalibracije sakuplja tri dodira na ekranu osetljivom na dodir, a zatim izračunava

i učitava odgovarajuću matricu u REG_TOUCH_TRANSFORM_A-F. Da biste ga koristili, kreirajte a

prikazati listu i zatim koristiti CMD_CALIBRATE. Motor ko-procesora prekriva dodir

ciljeve na trenutnoj listi prikaza, prikuplja ulaz za kalibraciju i ažuriranja

REG_TOUCH_TRANSFORM_A-F.

C prototip

void cmd_calibrate (rezultat uint32_t);

Parametri

rezultat

izlazni parametar; napisano sa 0 na neuspeh kalibracije.

Završetak ove funkcije otkriva se kada je vrijednost REG_CMD_READ jednaka

na REG_CMD_WRITE.

image