info@panadisplay.com
Kalibracija

Kalibracija

Apr 27, 2019

Proces kalibracije koji je pokrenuo CMD_CALIBRATE dostupan je samo u kompatibilnosti

mode. Međutim, rezultati procesa kalibracije su primjenjivi na obje kompatibilnosti

mod i prošireni režim. Kao takvi, korisnicima se preporučuje da završe kalibraciju

pre ulaska u prošireni režim.

Po završetku procesa kalibracije, registar će biti REG_CTOUCH_TRANSFORM_A ~ F

ažurira se kao koeficijent matrice transformacije.