info@panadisplay.com
Bridgetek BT81X (815/6) Napredni EVE Graphics Engine

Bridgetek BT81X (815/6) Napredni EVE Graphics Engine

May 09, 2019

4.3.1 Uvod

Grafički motor izvršava listu prikaza jednom za svaku horizontalnu liniju. On izvršava primitiv
objekte u listi prikaza i konstruira bafer linije prikaza. Sadržaj horizontalnog piksela u liniji
bafer se ažurira ako je objekt vidljiv na horizontalnoj liniji.
Glavne karakteristike grafičkog motora su:

 Primitivni objekti koje podržava grafički procesor su: linije, točke, pravokutnici, bitmape

(sveobuhvatan skup formata), prikaz teksta, crtanje bar grafikona, rubne trake i linije traka, itd.

• Operacije kao što su testiranje šablona, alfa miješanje i maskiranje korisne su za kreiranje bogatog skupa

efekti kao što su senke, prelazi, otkrivaju se, blede i brišu.

 Anti-aliasing primitivnih objekata (osim bitmapa) daje efekt izglađivanja gledatelju.

 Bitmap transformacije omogućavaju operacije kao što su translate, scale i rotate.

 Prikaz piksela se iscrtava sa preciznošću od 1/16 piksela.

 Četiri nivoa grafičkih stanja

 Otkrivanje bafera oznaka


Grafički pogon također podržava prilagođene ugrađene widgete i funkcionalnosti kao što je ASTC dekodiranje,
jpeg dekodiranje, čuvar zaslona, kalibracija itd. Grafički pogon interpretira naredbe iz MPU hosta
preko FIFO-a od 4 Kbyte u memoriji BT815 / 6 na RAM_CMD. MPU / MCU piše naredbe u FIFO,
i grafički motor čita i izvršava naredbe. MPU / MCU ažurira registar
REG_CMD_WRITE označava da postoje nove komande u FIFO-u i ažuriranja grafičkog motora
REG_CMD_READ nakon izvršenja naredbi.
Glavne podržane karakteristike su:

 Crtanje widgeta kao što su dugmad, sat, tasteri, merači, tekstualni prikazi, trake napretka, klizači,

prekidači, biranje, gradijenti, itd.

• JPEG i motion-JPEG dekodiraju

 Inflate funkcionalnost (zlib inflate je podržana)

 Vremenski prekid (generiranje prekida na glavnom procesoru nakon određenog broja

milisekundi)

6

 Ugrađene animirane funkcionalnosti kao što su prikazivanje logotipa, kalibracija, spinner, skrinsejver i

skica

 Snapshot funkcija za snimanje trenutnog grafičkog prikaza

Za kompletnu listu komandi i widgeta za prikaz grafičkog motora pogledajte
BT81X_Series_Programming_Guide , Poglavlje 4.