info@panadisplay.com
Bridgetek BT81X (815/6) Napredni EVE Opis funkcija Prekida

Bridgetek BT81X (815/6) Napredni EVE Opis funkcija Prekida

May 09, 2019

Pin za izlaz prekida je omogućen pomoću REG_INT_EN. Kada je REG_INT_EN 0, INT_N je tri-stanje (povučeno na
visoko pomoću vanjskog pull-up otpornika). Kada je REG_INT_EN 1, INT_N se pokreće nisko kada je bilo koji od prekida
zastave u REG_INT_FLAGS su visoke, nakon maskiranja s REG_INT_MASK. Pisanje '1' u bilo kom delu
REG_INT_MASK će omogućiti odgovarajući prekid. Svaki bit u REG_INT_FLAGS je postavljen sa a
odgovarajući izvor prekida. REG_INT_FLAGS se čita od strane hosta u bilo koje vrijeme, i čisti se kada
read.
INT_N pin je izlaz otvorenog drenaža (OD) po defaultu. Može se konfigurirati za push-pull izlaz preko registra
REG_GPIOX.
image