info@panadisplay.com
Bridgetek BT81X (815/6) Napredna EVE ASTC

Bridgetek BT81X (815/6) Napredna EVE ASTC

May 09, 2019

ASTC je skraćenica za Adaptive Scalable Texture Compression (Adaptivno skalabilno komprimiranje teksture), otvoreni standard koji je razvio ARM za upotrebu u

mobilni GPU.

ASTC je format sa kompresijom gubitaka zasnovan na blokovima. Komprimirana slika je podijeljena na nekoliko

blokova ujednačene veličine, što omogućava brzo određivanje u kojem bloku se nalazi određeni teksel.

Svaki blok ima fiksni memorijski otisak od 128 bita, ali ovi bitovi mogu predstavljati različite brojeve

tekseli (blok trag).

Dimenzije blokova nisu ograničene na snagu od dva, a nisu ograničene samo na kvadrat. Za 2D

formati dimenzija bloka u rasponu od 4 do 12 teksela.

Korištenje ASTC za velike ROM fontove može uštedjeti znatan prostor. Kodiranje četiri najveća fonta u ASTC-u

Format 8x8 ne daje vidljiv gubitak u kvalitetu i smanjuje veličinu ROM-a sa 1 MB na oko 640

Kbytes.