info@panadisplay.com
Bridgetek BT81X (815/6) Napredni ugrađeni video Pin Pin motora

Bridgetek BT81X (815/6) Napredni ugrađeni video Pin Pin motora

May 08, 2019

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Bilješka:
P: Snaga ili masa
I: Ulaz
O: Izlaz
OD: Otvori izlaz za ispuštanje
Ulaz / izlaz: Ulaz i izlaz u dva smjera
AI / O: Analogni ulaz i izlaz