info@panadisplay.com
Arduino Hardware Zahtev

Arduino Hardware Zahtev

Apr 26, 2019

3.2 Arduino

Demo se može učitati u Arduino IDE kako bi se izvodio na Arduino platformi.

3.2.1 Zahtjevi za hardver

Isporučeni uzorak se može izvoditi na pločama VM800P i VM801P koje imaju Arduinocompatible ATMEGA328 MCU. Ove ploče imaju USB-UART sučelje koje omogućava programiranje putem

bootloader u MCU.

Mogu se izvoditi i na Arduino Pro platformi zajedno sa VM800B / C ili VM801B. Za detalje

veza, pogledajte AN_246 (Uzorak aplikacije Arduino uvod).

SD kartica je potrebna za neke primjere gdje je potrebna velika količina slikovnih podataka.

3.2.2 Softverski zahtjevi

Za to je potrebno instalirati Arduino IDE. Za uzorke je potreban Arduino 1.0.1 ili noviji. IDE

može se dobiti na Arduino početnoj stranici: https://www.arduino.cc/

Napomena: Za Arduino platformu nekih demo datoteka, potrebna je FAT formatirana SD kartica, au ovom slučaju sve datoteke u

“Test” folder mora biti kopiran u osnovni direktorij SD kartice. Mapa Test može biti prazna u

paket uzorka koda i u ovom slučaju nije potrebna SD kartica.

3.2.3 Struktura mape

Obezbeđena zip datoteka podržava različite platforme. Glavne datoteke vezane za Arduino platformu

su:


 Folder Project -> Arduino sadrži .ino sketch datoteku, zajedno sa Arduino verzijama

funkcije biblioteke i zaglavlja. (npr. Project -> Arduino -> FT_App_Gradient ->

Ft_App_Gradient.ino)

 Fascikla Test sadrži dokumente podrške za projekat gdje je to potrebno (na primjer,

bitmap slike)

Svi detalji su dati u readme datoteci koja je uključena u projektni zip paket

3.2.4 Učitavanje Kodeksa

Nakon otvaranja .ino datoteke u Arduino IDE, kartice bi trebale prikazati kod i datoteke zaglavlja kao

prikazano ispod.

image

3.2.5 Konfiguriranje projekta

Prije pokretanja demo-a, provjerite je li projekt konfiguriran za ispravnu FT8xx ploču i

Veličina ekrana u datoteci FT_Platform.h koja se može otvoriti iz prozora Solution Explorer

u Visual Studio. Za više detalja pogledajte odjeljak 4. \ t

3.2.6 Učitavanje Kodeksa

VM800P / VM801P bi trebao biti spojen na PC i instalirani upravljački programi. Windows uređaj

manager (u odeljku Ports) može se koristiti za provjeru COM porta koji je dodijeljen.

U Arduino IDE, odaberite COM port pod Tools _ Serial Port. Pobrinite se da Alati -> Board

podešavanje je “Arduino Pro ili Pro Mini (5V, 16MHz) w / ATMega328”

Kliknite na dugme Potvrdi (koji ima ikonu u obliku kvačice) da biste kompajlirali kod. Susjedni upload

Dugme (sa ikonom u obliku strelice) može se koristiti za kompajliranje i otpremanje koda u MCU. The

LED diode na VM800P / 801P označavaju promet podataka tokom učitavanja i ubrzo nakon tih zaustavljanja

trepćući, ploča će se ponovo pokrenuti i aplikacija će se pokrenuti.