info@panadisplay.com
Napredna EVE grafika motora AC karakteristike BT81X (815/6)

Napredna EVE grafika motora AC karakteristike BT81X (815/6)

May 09, 2019

6.4.1 Sistemski sat i resetiranje
image

image

6.4.2 Vreme SPI interfejsa

image

image

image

6.4.3 Vremensko usklađivanje RGB interfejsa

image

image