info@panadisplay.com
Bežanje stereoskopija

Bežanje stereoskopija

May 03, 2017

Wiggle stereoskopija je primer stereoskopije u kojoj su animirane leve i desne slike stereograma. Ova tehnika se takođe zove 3-D ili 3-D, a ponekad i Piku-Piku (japanski za "trzanje").


Osjećaj dubine od takvih slika je usled paralaksa i promjena okluzije pozadinskih objekata. Za razliku od drugih tehnika stereo prikaza, ista slika je predstavljena obema očima. Animacija se može uraditi u web pretraživaču sa animiranom GIF slici, Flash animacijom ili JavaScript programom.


Wiggle stereoskopija nudi prednosti koje ne zahtevaju nikakva naočari niti poseban hardver; Većina ljudi može da shvati efekat brže nego kada se koriste unakrsne i paralelne tehnike gledanja. Pored toga, nudi stereo-dubinu dubine i ljudima sa ograničenim ili bez vida u jednom oku.