Dom > Izložba > Sadržaj

ono što je Blještavi

Apr 10, 2017

Luminance je naučni termin za "Fotopički Brightness", koji određuje vizuelni svjetline objekta. Laički rečeno, to se obično naziva "svjetline". Luminance je naveden u kandela po kvadratnom metru (cd / m2) ili gnjide. U SAD-u, britanski jedinica Foot-Lamberts (FL) se često koristi. Za pretvaranje iz FL nita, pomnožite broj u FL 3.426 (tj 1 fL = 3.426 nita).

Luminance je uticajan faktor percipirane kvalitete slike na LCD-u. Važnost luminacije je pojačan činjenicom da će ljudi više pozitivno reagiraju na jarko osvijetljeni ekran. U zatvorenim sredinama, standardni aktivnom matricom LCD ekran luminacije od oko 250 nita će izgledati dobro. U istom scenariju LCD sa luminacije od 1.000 nita ili više će izgledati potpuno očaravajući.