info@panadisplay.com
Ono što je kut gledanja i zašto je to bitno

Ono što je kut gledanja i zašto je to bitno

Apr 10, 2017

Kut gledanja je ugao na kojem je kvalitet slike od LCD degradira i postaje neprihvatljiva za predviđenu primjenu. Uglovi su obično izražene u horizontalne i vertikalne stupnjeva sa važnost zavisno od specifičnih aplikacija. Kao posmatrač fizički kreće sa strane LCD, slike će se degradirati na tri načina. Prvo, osvetljenost kapi. Drugo, kontrast obično opada na slobodi uglovima. Treće, boje mogu prebaciti. Većina modernih LCD imaju prihvatljiv kut gledanja čak i za gledanje sa strane.

LCD se koriste na otvorenom aplikacija, definiranje kut gledanja na osnovu CR sama nije adekvatna. Pod vrlo svijetle uvjetima ambijentalnog osvjetljenja ekrana je jedva vidljiva kada Blještavi ekran padne ispod 200 nita. Stoga, ugao gledanja su definirane na osnovu oba CR i Luminance.