info@panadisplay.com
Kontroler video prikaza

Kontroler video prikaza

Mar 14, 2019

Kontroler video displeja ili VDC (koji se takođe redovno naziva mehanizam prikaza, interfejs za prikazivanje) je integrisana kola koja je glavna komponenta u generatoru video signala, uređaj odgovoran za proizvodnju TV video signala u sistemu računara ili igre. Neki VDC uređaji takođe generišu audio signal, ali to nije njihova glavna funkcija.


VDC-ovi su se koristili u kućnim računarima 1980-ih, kao iu nekim ranim video sistemima.


VDC je glavna komponenta logike generatora video signala, koja je odgovorna za generisanje vremena video signala kao što su horizontalni i vertikalni signali sinhronizacije i signal praznog intervala. Ponekad su bili potrebni i drugi pomoćni čipovi za izgradnju kompletnog sistema, kao što je RAM za držanje podataka piksela, ROM za držanje fontova znakova, ili neke diskretne logike kao što su registri za prebacivanje.


Najčešće je VDC čip potpuno integrisan u logiku glavnog kompjuterskog sistema, (njegov video RAM se pojavljuje u mapi memorije glavnog CPU-a), ali ponekad funkcioniše kao koprocesor koji može nezavisno manipulisati sadržajem video RAM-a.