info@panadisplay.com
Procesi dekodiranja videa koji se mogu ubrzati

Procesi dekodiranja videa koji se mogu ubrzati

Mar 12, 2019

Procesi dekodiranja videa koji se mogu ubrzati današnjim modernim GPU hardverom su:


Kompenzacija pokreta (mocomp)

Inverzna diskretna kosinusna transformacija (iDCT)

Inverzna telecine 3: 2 i 2: 2 korekcija povlačenja

Inverzno modificirana diskretna kosinusna transformacija (iMDCT)

Filtar za deblokiranje u petlji

Intra-frame predviđanje

Inverzna kvantizacija (IQ)

Dekodiranje promenljive dužine (VLD), poznatiji kao ubrzanje na nivou preseka

Prostorno-vremensko deinterlacing i automatsko interlace / progresivno otkrivanje izvora

Bitstream obrada (kontekstno adaptivno kodiranje varijabilne dužine / kontekstno-adaptivno binarno aritmetičko kodiranje) i savršeno pozicioniranje piksela.