info@panadisplay.com
Sistem na čipu (SoCs) Ciljevi optimizacije

Sistem na čipu (SoCs) Ciljevi optimizacije

Mar 08, 2019

Sistemi na čipu moraju optimizirati potrošnju energije, područje na umrijeti, komunikaciju, pozicioniranje za lokaciju između modularnih jedinica i druge faktore. Optimizacija je nužno cilj dizajna sistema na čipu. Ako optimizacija nije bila neophodna, inženjeri bi koristili arhitekturu modula sa više čipova, a da pri tome ne bi računali na korišćenje prostora, potrošnju energije ili performanse sistema u istoj meri.


Slijede opći ciljevi optimizacije za sustave na čipu, uz objašnjenja svakog od njih. Uopšteno, optimizacija bilo koje od ovih veličina može biti težak kombinatorni optimizacijski problem i može biti prilično lako NP-teško. Stoga se često zahtijevaju sofisticirani algoritmi optimizacije i može biti praktično koristiti aproksimacijske algoritme ili heuristike u nekim slučajevima. Osim toga, većina SoC dizajna sadrži više varijabli za optimizaciju istovremeno, tako da se Pareto učinkovita rješenja traže u SoC dizajnu. Često su ciljevi optimizacije nekih od tih količina direktno u suprotnosti, dodatno doprinoseći kompleksnosti dizajnu optimizacije sistema na čipu i uvođenju kompromisa u dizajniranju sistema.


Za širu pokrivenost kompromisima i analizom zahtjeva, vidi inženjering zahtjeva.