Dom > Izložba > Sadržaj

Sistem na čipu (SoCs) Ciljevi optimizacije

Mar 08, 2019

Sistemi na čipu moraju optimizirati potrošnju energije, područje na umrijeti, komunikaciju, pozicioniranje za lokaciju između modularnih jedinica i druge faktore. Optimizacija je nužno cilj dizajna sistema na čipu. Ako optimizacija nije bila neophodna, inženjeri bi koristili arhitekturu modula sa više čipova, a da pri tome ne bi računali na korišćenje prostora, potrošnju energije ili performanse sistema u istoj meri.


Slijede opći ciljevi optimizacije za sustave na čipu, uz objašnjenja svakog od njih. Uopšteno, optimizacija bilo koje od ovih veličina može biti težak kombinatorni optimizacijski problem i može biti prilično lako NP-teško. Stoga se često zahtijevaju sofisticirani algoritmi optimizacije i može biti praktično koristiti aproksimacijske algoritme ili heuristike u nekim slučajevima. Osim toga, većina SoC dizajna sadrži više varijabli za optimizaciju istovremeno, tako da se Pareto učinkovita rješenja traže u SoC dizajnu. Često su ciljevi optimizacije nekih od tih količina direktno u suprotnosti, dodatno doprinoseći kompleksnosti dizajnu optimizacije sistema na čipu i uvođenju kompromisa u dizajniranju sistema.


Za širu pokrivenost kompromisima i analizom zahtjeva, vidi inženjering zahtjeva.