info@panadisplay.com
Softverski inženjering je primena inženjeringa na razvoj softvera na sistematski način

Softverski inženjering je primena inženjeringa na razvoj softvera na sistematski način

Mar 08, 2019

Softverski inženjering je primena inženjeringa na razvoj softvera na sistematski način.


Značajne definicije softverskog inženjerstva uključuju:


"sistematska primjena naučnih i tehnoloških znanja, metoda i iskustva u dizajniranju, implementaciji, testiranju i dokumentaciji softvera" - Zavod za statistiku rada - IEEE Sistemi i softverski inženjering - Rječnik

"Primjena sistematskog, disciplinovanog, kvantitativnog pristupa razvoju, radu i održavanju softvera" —IEEE Standardni terminološki terminološka terminologija

"inženjerska disciplina koja se bavi svim aspektima proizvodnje softvera" - Ian Sommerville

"uspostavljanje i upotreba dobrih inženjerskih principa kako bi se ekonomski pribavio softver koji je pouzdan i efikasno radi na stvarnim strojevima" - Fritz Bauer

Termin se takođe manje formalno koristio:


kao neformalni savremeni termin za širok spektar aktivnosti koje su se ranije nazivale kompjuterskim programiranjem i analizom sistema;

kao široki termin za sve aspekte prakse računarskog programiranja, za razliku od teorije kompjuterskog programiranja, koja se formalno proučava kao subdisciplina informatike;

kao pojam koji predstavlja zagovaranje specifičnog pristupa kompjuterskom programiranju, koji poziva da se tretira kao inženjerska disciplina, a ne kao umjetnost ili zanat, i zalaže se za kodifikaciju preporučenih praksi.