info@panadisplay.com
Senzori u prirodi

Senzori u prirodi

May 13, 2017

Svi živi organizmi sadrže biološke senzore sa funkcijama sličnim onima opisanih mehaničkih uređaja. Većina njih su specijalizovane ćelije koje su osetljive na:

Svetlost, kretanje, temperatura, magnetna polja, gravitacija, vlažnost, vlaga, vibracija, pritisak, električna polja, zvuk i drugi fizički aspekti vanjskog okruženja.

Fizički aspekti unutrašnjeg okruženja, kao što su rastezanje, kretanje organizma i položaj dodira (propriocepcija).

Molekuli za životnu sredinu, uključujući toksine, hranljive materije i feromone.

Procena interakcije biomolekula i nekih kinetičkih parametara.

Interni metabolički indikatori, kao što su nivo glukoze, nivo kiseonika ili osmolalnost.

Unutrašnji signalni molekuli, kao što su hormoni, neurotransmiteri i citokini.

Razlike između proteina samog organizma i okoline ili vanzemaljskih stvorenja.