info@panadisplay.com
Šema dijagrama tečnih kristalnih displeja

Šema dijagrama tečnih kristalnih displeja

Oct 13, 2017

image.png

(levi deo) (standardno svetlo Bai Guangyuan) kroz polarizator (pretpostavljajući poprečno) formiranje horizontalnog polarizovanog svetla, usled odabranih karakteristika tečnog kristala i gornjeg i donjeg sloja poravnanja, gornji sloj i donji sloj između tečnog kristala okreće se 90 stepeni, što takođe čini liniju rotacije polarizovanog svetla od 90 stepeni, varijabilno vertikalno polarizovano svetlo, kada donji polarizator (pretpostavlja se za poprečno), zbog različitog smera (90 stepeni) ne može proći, slika je crna .

Desni deo) tečni kristal (polarni molekul) sa dovoljno velikim električnim poljem, pod dejstvom sile električnog polja, molekuli tekućih kristala koji su svi postavljeni, osloboditi se okova sloja poravnanja, svetlost nije okrenuta 90 stepeni, a donji polarizator sa polarizovanim svetlom za svetlost, ova slika je bela.

Ako se kontrola napona električnog polja može učiniti molekularnim promjenama tečnog kristala u 090 stepeni, završni zraci će se postepeno mijenjati od crne do bijele, ako svjetlo kroz sloj filtera u boji može postići raznolikost displeja u boji.

Zaključak: promjenom napona na kraju elektrode, odnosno promjenom intenziteta električnog polja, može postići svrhu promjene svjetlosti i sjene slike.