info@panadisplay.com
Operativni sistem u stvarnom vremenu Dizajn filozofije

Operativni sistem u stvarnom vremenu Dizajn filozofije

Mar 08, 2019

Najčešći su dizajni


Event-driven - prebacuje zadatke samo kada je potrebno servisirati viši prioritet; zove se prioritetni prioritet ili prioritetno zakazivanje.

Dijeljenje vremena - prebacuje zadatke na regularni prekid i na događaje; zove se robin.

Dizajn vremenskog razmjenjivanja mijenja zadatke češće nego što je potrebno, ali daje glatko višezadaćnost, što daje iluziju da proces ili korisnik isključivo koristi stroj.


Rani dizajn CPU-a je zahtijevao mnogo ciklusa za prebacivanje zadataka tokom kojih CPU nije mogao ništa drugo korisno. Na primer, sa procesorom od 20 MHz 68000 (tipičnim za kasne 1980-ih), vremena prebacivanja zadataka su otprilike 20 mikrosekundi. (Nasuprot tome, ARM CPU od 100 MHz (od 2008.) se prebacuje za manje od 3 mikrosekunde.) [4] [5] Zbog toga su rani OS-ovi pokušali da minimiziraju gubitak CPU vremena izbjegavajući nepotrebno prebacivanje zadataka.