info@panadisplay.com
Programabilni logički kontroler PLC teme Korisnički interfejs

Programabilni logički kontroler PLC teme Korisnički interfejs

Mar 11, 2019

PLC-ovi će možda morati da komuniciraju sa ljudima u svrhu konfigurisanja, izveštavanja alarma ili svakodnevne kontrole. U tu svrhu koristi se sučelje čovjek-stroj (HMI). HMI se također nazivaju interfejsom čovjek-stroj (MMI) i grafičkim korisničkim sučeljima (GUI). Jednostavan sistem može koristiti tipke i svjetla za interakciju s korisnikom. Dostupni su tekstualni prikazi kao i grafički dodirni ekrani. Kompleksniji sistemi koriste softver za programiranje i nadgledanje instaliran na računaru, a PLC je povezan preko komunikacionog interfejsa.