info@panadisplay.com
PLC teme programabilnog logičkog kontrolera Sistemska skala

PLC teme programabilnog logičkog kontrolera Sistemska skala

Mar 11, 2019

Mali PLC će imati fiksni broj priključaka ugrađenih za ulaze i izlaze. Tipično, proširenja su dostupna ako osnovni model ima nedovoljno I / O.


Modularni PLC-i imaju šasiju (koja se naziva i stalak) u koju su smješteni moduli različitih funkcija. Procesor i izbor I / O modula prilagođeni su za određenu aplikaciju. Nekoliko regala može biti upravljano od strane jednog procesora i mogu imati hiljade ulaza i izlaza. Ili se koristi specijalna serijska I / O veza ili sličan način komunikacije, tako da se stalci mogu distribuirati dalje od procesora, smanjujući troškove ožičenja za velika postrojenja. Dostupne su i opcije za montažu I / O tačaka direktno na mašinu i korišćenje kablova za brzo odvajanje za senzore i ventile, čime se štedi vreme za ožičenje i zamenu komponenti.