info@panadisplay.com
Programabilni logički kontroler Funkcionalnost

Programabilni logički kontroler Funkcionalnost

Mar 11, 2019

Funkcionalnost PLC-a je evoluirala tokom godina, uključujući sekvencijalnu kontrolu releja, kontrolu kretanja, kontrolu procesa, distribuirane kontrolne sisteme i umrežavanje. Rukovanje podacima, skladištenje, procesorska snaga i komunikacijske mogućnosti nekih modernih PLC-a približno su ekvivalentni stolnim računalima. Programiranje slično PLC-u u kombinaciji sa daljinskim I / O hardverom, omogućava desktop računaru opšte namene da preklapa neke PLC-ove u određenim aplikacijama. Kontroleri desktop računara nisu opšte prihvaćeni u teškoj industriji, jer se desktop računari koriste na manje stabilnim operativnim sistemima nego PLC-i, a hardver desktop računala obično nije dizajniran na istom nivou tolerancije na temperaturu, vlagu, vibracije i dugovečnost kao procesori koji se koriste u PLC-ovima. Operativni sistemi, kao što je Windows, ne dozvoljavaju izvođenje determinističke logike, što rezultira time da kontroler ne mora uvijek reagirati na promjene statusa unosa sa konzistentnošću u vremenu očekivanom od PLC-ova. Aplikacije za desktop logiku koriste se u manje kritičnim situacijama, kao što je laboratorijska automatizacija i upotreba u malim objektima gdje je aplikacija manje zahtjevna i kritična.