info@panadisplay.com
Fotonički optimizirani ugrađeni mikroprocesori

Fotonički optimizirani ugrađeni mikroprocesori

Mar 08, 2019


Fotonički optimizirani ugrađeni mikroprocesori (POEM) je DARPA program. Trebalo bi da pokaže fotonske tehnologije koje se mogu integrirati u ugrađene mikroprocesore i omogućiti energetski efikasne komunikacije velikog kapaciteta između mikroprocesora i DRAM-a. Za realizaciju POEM tehnologije, CMOS i DRAM kompatibilne fotonske veze treba da rade na visokim brzinama bitova sa vrlo malom disipacijom snage.


Current research

Trenutno se istražuje na Univerzitetu u Koloradu, Berkley Univerzitetu i Laboratoriji za nanofotonske sisteme (Ultra-Efficient CMOS-Compatible Design).